Artec Aqua lander avtale for 150 millioner kroner med AquaGen

Nyheter
982

AquaGen har inngått kontrakt med Artec Aqua som totalentreprenør for utbygging av Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune. Kontrakten er verdt 150 millioner kroner. 

Profunda er i dag et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk av laks. Så langt har anlegget tatt hånd om produksjon fra smolt på 100 gram til stamfisk på 12-15 kg. Med den nye utbyggingen vil Profunda bli et fullsyklus anlegg for produksjon av landbasert rogndet vil si at fisken går hele livssyklusen i anlegget – fra rogn til rogn. Anlegget vil få en kapasitet til å levere mellom 80 og 100 millioner rogn i året, melder AquaGen.

Profunda har produsert stamfisk av laks siden 2010 uten påvisning av smittsom sykdom eller laksepatogene virus.

Anlegget i Barstadvik utnytter de geologiske særtrekkene i området med avsetninger av silt, sand og grus som har bygget seg opp etter den siste istida (over de siste 15.000 år), sier Frode Sætre, driftsleder ved Profunda

Avdelingsleder stamfisk Jan Erik Volle (AquaGen), driftsleder ved Profunda Frode Sætre (AquaGen) og prosjektleder Andres Thyri (Artec Aqua). Foto: Matias Myklebust.

Dermed har anlegget tilgang til både marint og ferskt grunnvannsom henteopp fra dype brønner. Dette gir anlegget et svært høyt biosikkerhetsnivå, og en unik mulighet til å levere garantert og dokumentert patogenfri rogn til norske og internasjonale kunder. Landbasert produksjon gir full kontroll på miljøforholdene i produksjonen, og sikrer årstidsuavhengig produksjon og leveranse av rognFor å ivareta biosikkerheten også ved besøk, blir avdelingen utformet slik at besøkende kan se inn produksjonen fra eksterne korridorer.

AquaGen kjøpte Profunda i 2017, og gjennomførte i 2018 første byggetrinn med ny påvekstavdelingnoe som firedoblet anleggets kapasitet i stamfiskproduksjonenSiden dette har tre generasjoner av avlskjernen blitt satt inn i produksjonen ved anlegget, noe som sikrer den beste genetiskkvalitet på rogna som skal leveres fra ProfundaDen siste utbyggingensom ferdigstilles våren 2022vil fullføre strategien som ligger bak oppkjøpet.

De første familiene i avlsprogrammet ble laget høsten 1971, og i 2021 marker AquaGen 50 årsjubileet siden oppstarten av det vitenskapelige avlsarbeidet på laks. Utbyggingen på Profunda markerer starten på jubileumsåret, og samtidig en nyorientering av avlsprogrammet også til å levere genetikk til den landbaserte lakseproduksjonen.