Årsbeste for lakseeksporten: Nærmer seg 30.000 tonn i uken

Nyheter
1169

Julehandelen har startet tidlig i år.

Etter en periode med høy utfôring og solid tilvekst i sjøen, økes slaktevolumene markant.

Hele 29.678 tonn laks (omregnet til rund vekt) ble eksportert fra Norge i forrige uke. Det er årets klart høyeste eksportvolum, og mer enn 5.000 tonn enn samme uke i fjor.

Det viser dagsfersk eksportstatistikk fra SSB og Norges Sjømatråd.

Opptrapping
Dette betyr en ytterligere opptrapping av slakteaktiviteten fra uken før, da eksportvolumet ble 28.102 tonn. Begge disse ukene har dermed vist kvantum som en normalt forbinder med julehandelen.

Ingenting sukrer kjøperinteressen som lave laksepriser, og et prisfall på nesten 30 kroner kiloet i løpet av de siste tre måneder har nå tydeligvis fått kjøperne ned fra gjerdet.

Innfrysing
Det rapporteres fra flere uavhengige kilder i laksemarkedet at det foregår en del innfrysing av laks, både i Norge og utlandet, så det er ikke sannsynlig at hele slaktevolumet går til umiddelbart konsum.

Hvor mye av fisken som fryses inn er ikke kjent. Også tidlig på høsten i fjor var det betydelig innfrysing av fisk, særlig i Polen, noe som dempet den ventede prisoppgangen på seinhøsten.

Polske innkjøpere sikret seg også mest laks i forrige uke. Totalt 3.744 tonn fersk laks ble sendt fra Norge til Polen.