Arnarlax vil bygge foredlingsanlegg for 80.000 tonn laks

Nyheter
0

Den islandske oppdretteren planlegger et høyteknologisk anlegg.

I en pressemelding bekrefter Arnarlax, eid 51 prosent av SalMar, at de har signert en intensjonsavtale med den islandske kommunen Vesturbyggð om å bygge anlegget, «så lenge avtaler er inngått og alle forutsetninger er oppfylt».

Selskapet avslører ikke når byggingen ville starte på prosjektet, med henvisning til hvordan de neste trinnene innebærer å utarbeide en reguleringsplan, forberede bygging, flytte eksisterende virksomhet og utvikle ytterligere infrastruktur i området.

I intensjonsavtalen står det at et eldre bygg som i dag står på tomta skal rives og avfallsmottaket skal flyttes. Planen er å bygge en stor skipskai i nærheten, sette opp ventemerder og komme til en langsiktig avtale om innbetalinger til kommunen i form av avgifter.

– Jeg er veldig fornøyd med denne landemerkeavtalen med Vesturbyggð. Dette er det første trinnet av mange, men intensjonserklæringen lar oss starte formelle tillatelsessøknader og design- og forberedelsesarbeid for bygging av et høyteknologisk prosessanlegg i Patreksfjörður, som vil skape mange verdifulle arbeidsplasser. Satsingen vil også styrke næringens konkurransekraft og styrke oppdrettsnæringens posisjon i Vestfjordene for fremtiden, sier Bjørn Hembre, administrerende direktør i Arnarlax.

– Det er gledelig at Arnarlax og Vesturbyggð er blitt enige om denne viktige fremtidige utviklingen i de sørlige Vestfjordene. Oppdrett er den største næringen i regionen og det er viktig at det nå er en fremtidsvisjon på begge sider for fortsatt utvikling av havbruk og relaterte aktiviteter i Vesturbyggð, sier Rebekka Hilmarsdóttir, ordfører i Vesturbyggð.