Arnarlax kontraherer sin første hybride lokalitetsbåt

Nyheter
0

Oppdretteren tar gjennom sin nyeste investering posisjonen som «first-mover» blant islandske oppdrettsselskaper for lav og nullutslippsbåter. Selskapet signerte nylig kontrakten på en hybrid lokalitetsbåt fra Moen Marin, med batteripakke til å driftes som et nullutslippsfartøy.

Gjennom investeringen i Islands første hybride lokalitetsbåt søker Arnarlax å redusere karbonavtrykket og miljøpåvirkningen av deres aktiviteter, noe som underbygger selskapets strategi om å investere i innovative og bærekraftige teknologier.

– Som en av Islands største oppdrettere skal Arnarlax skal være ledende i det grønne skiftet. Våre krav gjenspeiles i godt arbeidsmiljø, effektive og trygge operasjoner, samt redusert karbonavtrykk, sier CEO Bjørn Hembre i en pressemelding.

Han mener nybygget blir et flott tilskudd for selskapet for å kunne nå disse målene.

Bjørn Hembre, CEO i Arnarlax

Moen Marin er verdens største leverandør av lokalitets- og servicefartøy til oppdrettsnæringen, og har en betydelig tilstedeværelse i alle lakseproduserende land. De ti siste årene har Moen Marin levert omkring 300 fartøy til havbruksnæringen globalt, hvorav de siste 85 båtene er hybride med høy batterikapasitet.

– Kontrakten for den første hybridbåten på Island markerer en stor milepæl og et veiskille for oppdrettsindustrien på Island. Arnarlax er en viktig og god kunde av oss, og vi setter stor pris på tilliten de viser oss som leverandør, sier Michael Kristiansen, salgssjef for Island i Moen Marin.

– Arnarlax sin ambisjon om å være først ute med å investere i en bærekraftig båtpark har en avgjørende rolle mot et redusert klimaavtrykk for næringen, og viser tydelig retningen fremover, sier Kristiansen.

– Dette markerer et betydelig skritt i den islandske marine energiomstillingen, og viser at oppdrettsselskaper er dedikerte til å redusere utslipp og fremme innovative løsninger. Denne innsatsen kan åpne veien for andre maritime aktører, sier Thorsteinn Masson, administrerende direktør i Blami Consultant.

Marin Design står for designet av båten til Arnarlax.