Arealkonflikter knyttet til landbasert oppdrett: – Jeg lurer på om vi vil ha en kyst med sprengte holmer

Nyheter
0

Økende motstand mot oppdrett på land.

Ifølge en oversikt utarbeidet av iLaks foreligger det planer om å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks med en samlet produksjonskapasitet på 976.000 tonn. Slett ikke alle disse prosjektene er finansierte, men mange av dem er det – og vil bli bygget.

Oppdrettsanleggene til sjøs kan stikke 60-80 meter ned i dypet, og viser dermed ikke hvor stort produksjonsvolumet faktisk er. På land blir det atskillig tydeligere hvor omfattende en oppdrettsvirksomhet, på eksempelvis 10.000-20.000 tonn, er.

Planer om landanlegg foreligger i en lang rekke samfunn langs kysten. Farsund, Tysvær, Øygarden, Gulen, Måløy, Brønnøysund, Træna og Lofoten – for å nevne noen.

Foto: Bulandet Miljøfisk

Av dem som allerede har kommet godt i gang med utbyggingen er Andøy, Bulandet og Indre Harøy.

To øyer
Oppdrettsveteran Kjell Lorentsen vil etablere landbasert oppdrett på to øyer han har kjøpt. Den ene av dem ligger ved Fleinvær, to mil utenfor Bodø. Han erkjenner at det har vært en del reaksjoner på oppdrettsplanene.

– Det er en del bekymringer mot en slik etablering, sier han til NRK.

Oppdrettsatsingen til Bodø-mannen skjer gjennom børsnoterte Gigante Salmon, som er priset til 522 millioner kroner.

Gigante Salmons planlagte anlegg på Lille Indre Rosøy i Nordland. Illustrasjon: Gigante

Lorentsen er bekymret for det han omtaler som en trussel mot Norge som laksenasjon.

– Jeg ser det jobbes med mange prosjekter i utlandet, og det kan bli en trussel mot at vi er ledende på laks, sier han.

– Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi er avhengig av kysten. Det er mange kommuner langs Nordlandskysten. Hvis laksen forsvinner, er grunnlaget for de kommunene borte. Det er skremmende.

Sprengte holmer
Anlegget til Lorentsen ved Fleinvær har ikke blitt behandlet av fylkeskommunen. En av de fastboende i området er kunstneren Are Andreassen.

– Det er gale valg man gjør. Og jeg har ikke noe mot Lorentsen, han gjør så godt han kan. Jeg blir forbanna på politikerne som kanskje godkjenner slike ting. Vi bør ha kjøreregler. Jeg lurer på om vi vil ha en kyst med sprengte holmer, sier han til NRK.

I Rødøy i Nordland er samme oppdretter allerede i gang med utsprenging for å ha laks i bassenger på Lille Indre Rosøya.

I dag eksisterer det ikke nasjonal strategi for landbasert oppdrett. De siste 15 årene er det gitt omlag 25 tillatelser i Norge til oppdrett av laks på land ifølge Fiskeridirektoratet.

Andfjord Salmons anlegg på Andøya. (Foto: Steve Hernes)

– Det er viktig at havbruksnæringen får utvikle seg, derfor ønsker vi landbasert oppdrett velkommen. Næringen står for verdiskapning og ekstrainntekter. Men det er viktig å understreke at det må skje på en bærekraftig måte. Vi må sørge for at vi har klare spilleregler, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

Når det gjelder hvem som skal bestemme hvor de landbaserte anleggene skal ligge, er han klar i sin tale.

– Det skal lokal- og fylkespolitikerne få lov å ta ansvaret for. Jeg har stor tillit til lokaldemokratiet.