Are Kvistad forlater Sjømat Norge etter nesten tolv år i organisasjonen

Nyheter
1041

Går til kommunikasjonsjobb i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Kvistad har vært kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge siden 2010. Før det var han informasjonssjef i samme organisasjon fra 2007. Nå starter et nytt kapittel som seniorrådgiver i Difis kommunikasjonsavdeling, hvor han tiltrer 1. april 2019.

– For meg personlig har de siste dagene vært preget av både glede og vemod, sier Kvistad, og legger til at tiden i Sjømat Norge har vært lærerik, spennende og utfordrende.

– Jeg føler meg priviligert som har fått jobbe i Sjømat Norge sammen med dedikerte og faglig sterke kolleger, og en drøss med flinke tillitsvalgte fra næringen. I løpet av disse årene har det skjedd en fantastisk utvikling og framgang i bransjen som lover godt for fremtiden. Men alt har sin tid, og nå ønsker jeg å bli en del av et godt arbeidsmiljø lokalt der jeg har bosatt meg, sier Kvistad.

Kvistad har siden 2016 pendlet mellom hjemstedet Sogndal og Sjømat Norges hovedkontor på Majorstua i Oslo.

Fra våren av blir hans faste arbeidsplass på Difis avdeling i Leikanger i Sogn og Fjordane der 100 av Difis 300 ansatte er lokalisert. Direktoratet er fagorgan for Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å drive fram modernisering, omstilling og digitalisering av offentlig sektor.

– Det er et meningsfullt samfunnsoppdrag, og for meg blir dette et yrkeskapittel der jeg får anledning til å lære mye nytt og samtidig jobbe med kommunikasjonsoppgaver på nasjonalt plan. Det blir rett og slett veldig spennende, avslutter Kvistad.