Arctic Securities har vært rådgiver for Atlantic Sapphire. Syv ansatte eier aksjer i oppdrettselskapet

Nyheter
0

Nå granskes meglerhuset av Finanstilsynet.

iLaks har tidligere omtalt at tre aksjemeglere i Arctic Securities er tungt lastet med aksjer i Atlantic Sapphire. De er ikke alene. En oversikt utarbeidet av Dagens Næringsliv viser at syv ansatte sitter på aksjer for 33 millioner kroner i Atlantic Sapphire.

Arctic Securities har tette bånd til Atlantic Sapphire. Meglerhuset var finansiell rådgiver i forbindelse med selskapets emisjon og børsintroduksjon. Arctic har også arbeidet som såkalt marketmaker for å styrke aksjelikviditeten. Videre har Arctic mottatt honorar for banktjenester fra selskapet, riktignok ikke de siste 12 måneder.

Meglerhuset har de siste ukene fått mye medieoppmerksomhet grunnet sitt liberale forhold til egenhandel i aksjer for dets ansatte. Arctic har nå innført full stans i ansattes egenhandel.

De mest populære aksjene i meglerhuset er Vaccibody, Atlantic Sapphire og Aker Biomarine, eid av heholdsvis 14 og syv ansatte (likt for Atlantic Sapphire og Aker BioMarine).

Mens meglerne eier aksjer for 247,3 millioner kroner i Vaccibody, verdsettes Atlantic Sapphire-aksjene til 33 millioner kroner og Aker BioMarine-aksjene til 4,8 millioner kroner. I tillegg eier ansatte blant annet aksjer for 4,3 millioner kroner i Icelandic Salmon.