Arbeiderpartiet tar Losna Seafoods sak til Stortinget

Nyheter
0

Stortingsrepresentat Ruth Grung (Ap) etterlyser prinsippet om likebehandling.

Grung har fått med seg seriegründer Geir Nordahl-Pedersens kamp for å få realisert det landbaserte oppdrettsanlegget på øyen Losna i Solund kommune. En av Nordahl-Pedersens kjepphester er at han mener hans forretningsidé ikke i nevneverdig grad skiller seg fra andre landbaserte oppdrettskonsepter som har fått konsesjon til fiskeoppdrett på land.

Det har Grung merket seg, og hun har derfor stilt et skriftlig spørsmål til fiskerminister Odd Emil Ingebrigtsen (H):

«Det er stort behov for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Norge har klart å bli ledende på havbruk, men den globale konkurransen er knallhard. Vi må tilrettelegge for bærekraftig vekst basert på våre fortrinn. Anlegg på Andøya har blitt godkjent som landanlegg basert på å utnytte kraften i tidevannet, men Losna i Sulen og Averøy i Møre og Romsdal som er basert på samme teknologi har fått avslag. Gjelder ikke prinsippet om likebehandling og skal norsk teknologi outsources fremfor å bidra til lønnsomme distriktsarbeidsplasser?»

Les også: Hvordan redusere pumpekostnader ved flo og fjære

Grung påpeker at Losna og Averøy er basert på teknologi og kunnskapsoverføring fra maritime og olje og gass leverandørindustri, slik utviklingskonsesjonene inviterte til.

«Denne gjennomstrømsteknologien krever langt mindre energi enn tradisjonelle landanlegg. Det reduserer behovet for nettutbygging og bruk av fornybar energi, som er en krevende utfordring i overgangen til mer elektrifisering av samfunnet. Utvikler har tatt patent på teknologien i 40 land, men ønsker primært å utvikle industri og arbeidsplasser i Norge. Dette er viktige lønnsomme distriktsarbeidsplasser som vi trenger å utvikle i Norge basert på våre fortrinn med lang kyst og utnytting av den store kraften vi har i tidevannet.
I tillegg til Losna og Averøy er det planlagt flere slike anlegg som nå er lagt i bero i påvente av klagebehandlingen», skriver Grung.

«Losna-anlegget ligger på land 3,7 meter over sjøens overflate, mens bassenget ligger 35 meter ned i fjellet – under sjøoverflaten. Vannet går gjennom rør under vann og inn i anlegget. Slik kan sjøvann strømme inn ved hjelp av mye mindre pumpekraft og hydrostatisk trykk. Gjennom samarbeid med smarte leverandørbedrifter med røtter i olje- og maritim industri, er det mulig å hente vann fra 75 meters dyp, uten at det koster mer enn å pumpe en halvmeter. Utgifter til strøm og pumping blir da ca 30 øre pr. kilo fisk istedenfor 5 kr. per kilo.»

«Vestland fylke og Statsforvalteren har begge gitt tillatelse for Losna-anlegget med utgangspunkt i at alt miljøfaglig er på plass. Utfordringene knyttet til lus, slam og rømming osv. blir i praksis eliminert. Den norsk baserte gjennomstrømsteknologien gir lavere kompleksitet, lavere biologisk risiko, lavere investeringskostnad, mindre arealbruk og bedre fiskehelse og filetkvalitet. En kan fysisk gå rundt anleggene på fast grunn og er langt dyrere enn tradisjonelle sjøanlegg. Det fremstår derfor som underlig at det å utnytte tidevannet skal definere det som et sjøanlegg og enda merkeligere når tilsvarende teknologi er blitt godkjent som landanlegg på Andøya», skriver hun videre.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har foreløpig ikke besvart Grungs henvendelse. Han har seks virkedager på seg for å besvare spørsmålet som ble innsendt mandag denne uken.