AquaGen nær doblet årsresultatet

Nyheter
0

Men ytterligere resultatvekst ventes å komme utenfor Norges grenser.

Fjoråret ble gjort opp med et resultat før skatt på 219,1 millioner kroner – en økning på 94,8 prosent fra året før.

Styret har ikke satt av penger til utbytte, noe som sendte bokført egenkapital over milliarden. Ved årets utgang var denne 1.046,8 millioner kroner. Avlselskapet har ingen bankgjeld.

AquaGen har sitt hovedkontor i Trondheim og produksjonsanlegg i Heim, Tingvoll, Ørsta og Steigen, samt filialer i Purteo Varas i Chile og Stirling i Skottland. Selskapet er heleid av tyske EW Group.

AquaGen Steigen på Leines. (Foto: Steve Hernes)

Svakere enn planlagt
AquaGen har avvikende regnskapsår, og rapporterer resultatet for 2021/2022.

«Styret vurderer driften samlet sett som tilfredsstillende, der driftsresultatet i 2021/2022 ble noe svakere enn planer som var lagt. Hovedårsaken til dette var påvisning av ILA-virus ved produksjonslokaliteten i Vestseøra i Heim kommune. For å begrense eventuell smittespredning ble lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse. Dette medførte at selskapet ikke kunne produsere og selge rogn som var underlagt restriksjoner, samt at selskapet mptte gjennomføre nedskrivninger,» fremgår det av årsberetningen.

«Det landbaserte anlegget Profunda ble ferdigstilt i 2022, og vil bli et viktig bidrag til helårsproduksjon av lakserogn både til norske og internasjonale markeder. AquaGen har gjennom finansåret bygget opp biomasse i sin landbaserte produksjon for å være godt rustet til eksport til nye markeder.»

Vokser ute
Styret forventer et tilsvarende eller noe forbedret regnskapsår i 2022/2023 i forhold til 2021/2022 for markedene i Europa, men der en større andel av salget skjer fra produksjonen i Storbritannia, gjennom datterselskapet AquaGen Scotland.

«Den underliggende utviklingen i virksomheten er god, og det forventes en god økonomisk utvikling i årene fremover,» skriver AquaGen.

AquaGen 2022 2021 Endring
Omsetning 672,2 531,4 26,5 %
EBIT 149,9 101,1 48,3 %
Resultat før skatt 219,1 112,5 94,8 %
Driftsmargin 22,3 % 19,0 %
Alle tall i millioner kroner