AquaChile viser seg frem for europeiske investorer

Nyheter
1321

Har startet roadshow denne uken.

Det er ikke småtterier. Selskapet guider et slaktevolum på 91-94.000 tonn, fordelt på artene atlantisk laks, regnbueørret og coho, i 2018.

– AquaChile er resultatet av en sammenslåing av Pacifico Sur, et ferskvannselskap eid av Fishcher-familien, og «gamle» AquaChile, et matfiskselskap eid av familien Puchi, forteller Fransico Lepeley, finansdirektør i AquaChile.

Helintegrert
AquaChile er et helintegert oppdrettselskap, fra genetikk til sluttkunden i markedet. Rognproduksjonen er på 60 millioner egg og opp til 3,5 millioner smolt årlig. Ingen er større på laks enn dem i det latinamerikanske landet.

– Vi produserer vår egen smolt i over 20 klekkerier – i innsjøer. På matfisk, har vi 151 konsesjoner eller lisenser i regionene X og XI. Vi har nylig fått tillatelse til tre konsesjoner i Region XII og er i søknadsprosess for en fjerde.

– Vi har fire foredlingsfabrikker, og har også en foredlingsfabrikk for tilapia med en kapasitet på 160.000 tonn, sier han videre.

Roadshow
I salen på NASF-konferansen på Radisson Bryggen i Bergen sitter over 100 investorer. Dette er en viktig del av et roadshow i Europa, sammen med Pareto Securites, som startet denne uken.

Selskapet skiller seg fra konkurrentene ved å også ha et eget salgsledd, og med det nå helt ut til sluttkunden.

– Vi har åpnet fem dagligvarebutikker i Chile. Dette har vært en suksess i møte med sluttkunden.

Merkevare
Salget i USA frontes av merkevaren Verlasso, godkjent av Monterey Bay Aquarium.

– Denne laksen går gjennom en annen diett, basert på alger. Den har lavere tetthet i merdene, fish in fish out-ratio er under 1:1 og vi har begrenset bruk av medisin.

AquaChile omsatte for 637 millioner dollar i 2017 og fikk en EBITDA på 141,9 millioner dollar – en økning på 152 prosent fra året før. EBIT per kilo var 1,36 dollar per kilo. Selskapet har en nettogjeld på 178 millioner dollar.