Aqua Robotics henter 85 millioner kroner. Skeie og Nysnø kommer inn på eiersiden

Nyheter
0

Aqua Robotics har gjennomført en transaksjon på totalt 85 millioner kroner rettet mot den Kristiansandsbaserte investoren Skeie teknologi og Stavangerbaserte Nysnø Klimainvesteringer, samt de eksisterende aksjonærene T.D. Veen, Jakob Hatteland Holding og Kkera Invest.

Selskapet vil etter transaksjonen være godt posisjonert til å nå sine ambisiøse vekstplaner om å bli den ledende aktøren innenfor renhold av oppdrettsnøter. Aqua Robotics opplever for tiden stor interesse fra markedet, og har en romslig ordrereserve med roboter som vil settes i drift i løpet av den neste tiden.

– Vi ser på Aqua Robotics som et meget innovativt selskap som adresserer kritiske utfordringer som oppdrettsbransjen sliter med i dag. Selskapets fokus på teknologiutvikling som eksempelvis kontinuerlig renhold og inspeksjon/overvåkning av nøtene er viktig bidrag for å utvikle næringen videre. Vi anser havbruk som en kritisk del av matforsyningen til en voksende befolkning, men videre vekst avhenger av at fiskevelferden bedres. Aqua Robotics er i våre øyne godt posisjonert til å bli en sentral bidragsyter til dette, sier CEO i Skeie teknologi, Håkon André Berg, i en pressemelding.

– Gründer-teamet og ledelsen i Aqua Robotics har en unik merittliste med suksessfull utvikling og kommersialisering av teknologi, i og utenfor akvakulturbransjen. Selskapets HALO-robot vil gjøre livet bedre for både oppdretter og fisk, og i tillegg bidra til å redusere klimagassutslipp og å forhindre kobberforurensing til det marine miljøet, sier investeringsansvarlig i Nysnø, John Egil Johannessen.

Aqua Robotics, som ledes av Kjetil Njærheim og Knut Molaug (styreleder) har følgende kommentar til emisjonen og den nye aksjonærbasen:

«Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss eiere av en slik kvalitet som deler våre visjoner og ambisjoner for hvordan vi kan lykkes med å skape verdier til hele oppdrettsbransjen. Skeie teknologi og Nysnø sin erfaring og kjennskap til bransjen appellerer til oss, dette sammen med deres fokus på teknologiutvikling for å løse utfordringer innenfor fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft. Å utvikle ny teknologi er alltid krevende, vi har brukt betydelige ressurser for å komme dit vi er nå – med suksess i et krevende marked. Hele aksjonærfelleskapet gleder seg til samarbeidet for å sikre selskapets videre positive utvikling».

Aqua Robotics ble grunnlagt av familien Molaug i 2016, samme familie som står bak oppstarten av AKVA, som i dag er AKVA Group. Selskapets forretningside baserer seg på å automatisere vask av oppdrettsnøter gjennom den autonome HALO-roboten som kontinuerlig renholder oppdrettsnøter, uten bruk av kobberimpregnering eller høytrykksspyling. Som et resultat av kontinuerlig renhold skaper Aqua Robotics’ løsninger gir et bedre miljø for fisken med mindre stress, redusert smittepress og generelt bedret fiskehelse.

Skeie teknologi er en del av Skeiegruppen og er en aktiv investor innenfor det digitale og grønne skiftet med et særlig fokus på selskaper innenfor havbaserte næringer.

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 5,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier ressurseffektivitet bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger.

Foto: Aqua Robotics