Aqua Bio Technology får smekk av Finanstilsynet

Nyheter
926

Aqua Bio Technology, som blant annet produserer kosmetikk av klekkevæske fra laks, har fått en bot på 300.000 kroner av Finanstilsynet.

Det fremgår av en børsmelding onsdag morgen.

Aqua Bio Technology (ABT), som har hovedkontor på Lysaker, mottok tirsdag et vedtak fra Finanstilsynet vedrørende selskapets prospekt datert 13. februar i år. I vedtaket ilegger Finanstilsynet selskapet et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner.

«I prospektet fremgikk det at revisors uttalelse om årsregnskapet for 2017, avgitt av selskapets tidligere revisor, EY, hadde blitt avgitt uten forbehold. Revisors uttalelse for 2017 inneholder likevel et forbehold vedrørende nedskrivning av verdien av varelageret i selskapets datterselskap Kilda Biolink, og videre verdien av aksjene i Kilda Biolink og fordringer mot Kilda Biolink. Prospektet inneholdt således uriktig informasjon vedrørende revisors uttalelse», heter det i børsmeldingen.

Ifølge ABT ble den uriktige informasjonen inntatt i prospektet, grunnet en feil i utarbeidelsen av det, og ikke på grunn av noen forsettlig handling fra selskapet.

«Årsregnskapet og revisors uttalelse for 2017 var inntatt i prospektet», skriver ABT i børsmeldingen.

ABT uttaler i børsmeldingen, at de er uenig i bakgrunnen for forbeholdet i revisjonsuttalelsen, fordi de mener at det ikke er grunnlag for de nedskrivninger som ble etterspurt av EY.

«Selskapet vil også fremheve at nåværende revisor mener det ikke er grunnlag for slike nedskrivninger som etterspurt av EY», heter det videre i meldingen.

ABT informerer samtidig om at de forventer å klage på vedtaket, grunnet størrelsen på overtredelsesgebyret.