Åpnet nytt smoltanlegg til 600 millioner kroner i Salten

Nyheter
0

Over 350 mennesker deltok på åpningen av Salten Smolts nye anlegg onsdag.

Utbyggingen på Breivik i Salten har en prislapp på 600 millioner kroner, og har ført til en utbedring av både strømnettet og ferskvannstilgangen til tettstedet. En av eierne bak selskapet er Geir Wenberg, fra Wenberg Fiskeoppdrett på Fauske. Wenberg sitter i dag som styreleder i Salten Smolt, og er en av initiativtakerne bak prosjektet.

– Byggingen av nye Salten Smolt hadde ikke vært mulig uten støtte fra lokalbefolkningen og offentlig sektor. Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune har vært svært behjelpelig gjennom hele prosessen. Effektiv saksbehandling og gode tilbakemeldinger har vært avgjørende for at prosjektet ble realisert. Som styreleder, medeier og initiativtaker er jeg utrolig rørt, glad og stolt over at det nye anlegget endelig er realisert. Vi er privilegerte som får lov til å skape verdier og arbeidsplasser lokalt, sa Wenberg.

Forside Salten Smolt. Foto Salten Aqua

Satset
Børge Andreassen er daglig leder hos Salten Smolt, og han brukte anledningen til å understreke viktigheten av lokalt eierskap i bedriften.

– Dette er en stor dag for de som jobber her og for de som bor her. Eierne våre har satset på å videreføre det lokale eierskapet, og overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet, hvor det blir bygget nye attraktive arbeidsplasser. Vi retter en stor takk til eierne våre som står bak denne satsingen, og det gode naboskapet lokalbefolkningen har vist gjennom byggeperioden, sa Andreassen under åpningstalen.

Breivik er en del av Bodø Kommune, som på åpningen ble representert av ordfører Ida Pinnerød (Ap). Blant deltakerne var også stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som brukte anledningen til å kommentere utviklingen i havbruksnæringen og videre satsing på grønn teknologi.

Ordfører Ida Pinnerød under omvisning på Salten Smolt. Foto Per Inge Johnsen, Bodø Kommune

Kunnskap
– Havbruksnæringen gir oss noe å leve av, og det er dette vi skal satse på i fremtiden. Fremtidens generasjoner er helt avhengige av at vi nå bruker all kunnskap og alle våre evner til å justere den kursen vi før har hatt. En mer bærekraftig framtid kan bygges ved å satse på ressurser, kunnskap og ansvar, og vi har i dag sett et smoltanlegg som er en del av løsningen, sa Gharahkhani.

Ordfører Pinnerød fikk æren av å klippe båndet og erklære nye Salten Smolt som offisielt åpnet. Pinnerød brukte også anledningen til å sette søkelys på utviklingen av ny og grønn teknologi, samt de ringvirkningene lokale investeringer har.

– Vi er med på en historisk åpning, for både Breivik, Bodø og hele Saltenregionen. Det er viktig at maten kommer fra havet og fra ei blå næring, hvor man satser på ny kunnskap og ny teknologi. Vi har et næringsliv med lokale røtter, og det må vi legge til rette for. Dette gjør at vi får flere arbeidsplasser, det bosetter seg flere folk her, som igjen betyr flere barn på skolen, sa Pinnerød før hun og stortingspresidenten klippet båndet.

F.v. Ida Pinnerød, Masud Gharahkhani, Geir Wenberg. Foto Per Inge Johnsen, Bodø Kommune