Åpner nytt visningssenter på Smøla

Nyheter
392

27. oktober vil den offisielle åpningen av Smøla Visningssenter for Havbruk foregå ved Gurisenteret på Edøya på Smøla.

Fiskeridirektoratet tildelte Nekton Havbruk en såkalt visningskonsesjon for havbruk i desember. Dette gjøres for å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum, og er tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Sjølokalitet
– Det har i løpet av 2016 blitt etablert en sjølokalitet ved Hestøya på Innsmøla. Innendørs utstilling er etablert i nærheten, ved Gurisentret på Edøya. Sammen med våre sponsorer har vi også produsert en spennende og informativ film og fått til en god utstilling ved Gurisentret, sier prosjektleder Peder Iversen.

Vest Vind Media har bistått oss med utarbeidingen av utstillingen og filmen. Statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Roy Angelvik vil foreta den offisielle åpningen.

Smolttinget
Åpningen av visningssentret vil bli etterfulgt av årets Smoltting, der kunder og leverandører, samt politikere og forvaltere samles til faglig og sosialt samvær ved Smøla Havfiskesenter for fjerde år på rad.

– Slik det nå ligger an kan vi komme opp i 100 deltakere, sier prosjektlederne Peder Iversen og Maria Sørøy. – Dette er et arrangement vi gjør for våre kunder og leverandører, der også politikere og forvaltere deltar – og selvfølgelig våre egne ansatte. Det er ekstra stas at statssekretær Roy Angelvik deltar på årets Smoltting, etter at han har stått for den offisielle åpningen av Smøla Visningssenter for Havbruk, den samme dagen.

Lukkede anlegg
Det faglige programmet er fokusert rundt kontroll med kostnadene i laksenæringen. Foredragsholdere kommer fra Kontali Analyse, fiskehelseselskapet Åkerblå og NOFIMA, i tillegg til egne krefter.

– Vi har alltid en gjennomgang av årets utsett av smolt fra våre anlegg. Det vil også bli fokusert på produksjon av postsmolt i flytende lukkede anlegg i datterselskapet Nekton Havbruk. Som en ekstra spiss på programmet, kommer Vegard Moltubakk fra Golden Tilapia og orienterer om status og satsingen på tilapiaoppdrett i innsjøen Volta Lakke i Ghana.

Foto: Smøla Visningssenter