Ap, FrP, Sp og SV ber fiskeriministeren snu i prodfisk-vedtak

Tidligere denne uken ble det klart at Mattilsynet har gitt flere dispensasjoner fra kravet om å behandle produksjonsfisk (med kvalitetsmangler) i Norge i den pågående viruskrisen.

Det har vekket oppsikt i store deler av bransjen, som hevder at det er ledig kapasitet i norske bedrifter og at en slik eksport utenlands kan skade omdømmet til sjømatnasjonen Norge.

Les også: – Dispensasjonene er gitt under svært strenge vilkår

Kvalitetsforskriftens § 17 er klar og tydelig på at oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke skal omsettes til humant konsum, men kan likevel omsettes direkte til virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas.

I de politiske miljøer deles bekymringen fra bransjen, og flere har tatt til ordet for at Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen må tilbakekalle disse dispensasjonene. Som svar på dette skriver departementet;

«For å få dispensasjon, må søkerne kunne dokumentere at de har forsøkt å få fisken feilrettet innenlands. De må begrunne hvorfor innenlands feilretting av fisken ikke lar seg gjøre, og at dette er knyttet til covid19. Dispensasjon er midlertidig, tidsavgrenset og skal ikke gis lengre enn nødvendig.

Målet er at bedriftene selv kan finne de beste, kortsiktige, løsningene for produksjonen og utfordringene med store bemanningsproblemer som de nå møter.»

Les også: Prodfisk-saken viser en dyp splittelse i oppdrettsnæringen

Vi er ikke beroliget av dette svaret og ber derfor Statsråden foreta en ny vurdering av dispensasjonene som er gitt fra kravet om å behandle produksjonsfisk i Norge. Det oppleves som det nå er gitt frislipp på slike dispensasjoner når selv trading-selskaper uten egen bearbeiding blir gitt dispensasjon fra forbud mot eksport av produksjonsfisk. Vi ber Statsråden informere Stortingets Næringskomite skriftlig som følge av virussituasjonen om hvilke tiltak de enkelte har gjort for å sørge for at produksjonsfisken kan bli feilrettet før eksport, og på hvilke grunnlag de enkelte dispensasjonene er gitt.

Vi vil påpeke at Statsråden må ta inn over seg at han sitter i en mindretallsregjering, og at flertallet i Stortinget nå ber han gjennomgå dispensasjonene på nytt og vurdere å tilbakekalle disse. Vi har derfor forventninger til at Statsråden lytter til dette, og følger opp vår henstilling.

Vi vil på bakgrunn av svaret vurdere å ta saken til Stortinget og be om at forslaget behandles etter hasteparagrafen i forretningsorden. Det kan da bety at Stortinget selv må sette ned foten om ikke statsråden er villig til å lytte på stortingsflertallet.

Sjømatnasjonen Norge har brukt enorme summer og mange år på omdømme byggingen og merkevaren «Seafood from Norway». Vår bekymring er konsekvensene dette kan få når produksjonsfisken eksporteres i stort volum ut av landet og kan påføre betydelige skader på omdømmet til sjømatnasjonen Norge, og fremtidige markedsproblemer.