Anteo trapper opp – har ansatt fire nye

Nyheter
0

Rørvikfirmaet Anteo har kommet godt ut av pandemien der de nye ansettelsene kommer som en konsekvens av økte oppdrag og kundetilgang, samt bevisst satsning på nye systemer rettet mot fiskehelse og fiskevelferd. 

Anteo er en leverandør av software til oppdrettsnæringen, og utvikler sine løsninger i tett dialog med sine kunder.

– Våren 2021 har vi vært kreativ i ansettelsene og ønsker å satse på unge og dyktige talenter i form av nyopprettede trainee og lærlingstillinger. Av de nyansatte har selskapet ansatt den mer erfarne Peder Refsnes som CTO, unge Marius Nygaard som systemutvikler, nyutdanna Kristina Kjær som Seafood-trainee og ungdommen Olav Fosse som IT-lærling. 

Utvikling av software er stadig i endring. Henger man med i tiden, åpner det seg stadig nye muligheter, noe Anteo sine kunder vil kunne dra nytte av. Inn kommer Olav Fosse, kanskje den første lærlingen i IT og programmering i Norge. Peder Refsnes, ny CTO i selskapet, har lang fartstid og bred erfaring innenfor systemutvikling, og Marius Nygård, en dyktig og fleksibel utvikler, gir oss nødvendig kompetanse og ressurser til å løse utfordringer videre for våre kunder, skriver Anteo i en pressemelding.

Ved å ansette og tilby Kristina Kjær en trainee-stilling, som utdannet innenfor akvakulturfaget, ruster Anteo seg for å ivareta sine kunders behov på en god måte. Trainee-programmet er i samarbeid med NCE Seafood Innovation i Bergen, og Anteo deltar for første gang som “startup“ i dette programmet. 

Kjær er 25 år gammel og opprinnelig fra Haugesund. De siste tre årene har hun tilbrakt i Bodø hvor hun har fullført en Bachelor i Havbruksdrift og Ledelse ved Nord universitet. Hun har også hatt praksis og sommerjobb hos Cermaq Nordland hvor hun arbeidet som røkter på matfisk og settefiskanlegg. 

Jeg er veldig interessert i havbruksnæringen og spesielt den delen som går på utvikling for å finne nye og gode metoder for å drive bærekraftig produksjon i fremtiden, sier Kjær.

– Som et friluftsmenneske er jeg opptatt av å ta vare på naturen rundt oss, og per i dag har næringen muligheter til å bli bedre. Nettopp derfor vil jeg jobbe med teknologi som aktivt arbeider for å gjøre næringen mer bærekraftig og gi den et bedre omdømme. Næringen har et stort potensialt til å kunne vokse, men da er vi helt avhengig av nye og gode metoder i hele verdikjeden. Hos Anteo får jeg arbeide med nye systemer og spennende kunder i hele nærings spekteret, som kan bidra til å gjøre havbruksnæringen mer bærekraftig innenfor flere områder av produksjonen. Noe som er veldig spennende og fremtidsrettet!

– Studiet har gitt meg en god faglig kombinasjon mellom biologi/kjemi, teknologi og økonomifag som jeg vet kommer godt med i en jobb som dette, legger hun til.