Antall avlusninger i Cermaqs lukkede merd etter to produksjonssykluser: 0

Nyheter
1657

Til høsten er det klart for tredje utsett av fisk i Cermaqs lukkede merd i Nordland.

Det er gått nesten to år siden Cermaq startet produksjonen i den lukkede merden «Certus» (betyr «sikker» på latinsk) i Horsvaagen i Hamørøy kommune. Hvert år settes det ut smolt i «Certus», og fisken blir i merden til den når en størrelse på 1-1,5 kilo. Etter cirka ti måneder flyttes fisken til åpne merder, hvor dens står fram til slakteklar vekt.

Astrid Aam. FOTO: Cermaq

Så hva er status i prosjektet så langt? iLaks har spurt kommunikasjonssjef Astrid Aam i Cermaq.

– Etter to produksjonssykluser av postsmolt, er erfaringene våre gode, både når det gjelder fiskevelferd, lus, tilvekst og teknisk drift. Fisken er frisk, den har litt bedre tilvekst enn fisken i åpen kontrollmerd, og det har ikke vært behov for avlusing, sier hun.

Sårutvikling
Men alt har ikke gått helt smertefritt, ifølge Aam.

– På siste utsett fikk vi noe økt sårutvikling i den lukkede merden i en begrenset periode, sier hun.

I «Certus» har Cermaq uttesting av mye utstyr og håndtering i forbindelse med prøveuttak, understreker Aam.

– Vår vurdering er at dette i kombinasjon med unormalt lave sjø-temperaturer over en lengre periode utløste noe sårutvikling og dødelighet, mener Aam.

FOTO: Cermaq

Endringer
I den første produksjonssyklusen var det 170.000 fisk i merden.

I den andre var det 400.000 laks. Dette etter at Fiskeridirektoratet ga Cermaq midlertidig dispensasjon fra kravet i akvakulturdriftsforskriften om at antall fisk i produksjonsenhet i sjø ikke skal overstige 200.000 fisk. Nylig ble denne dispensasjonen videreført til og med 30 juni neste år.

– Fiskevelferden har vært like god som i åpen merd i begge utsett selv om antall fisk er betydelig høyere i den lukka merden. Dokumentasjonen av fiskevelferd er basert på gjentatte prøveuttak og bildeanalyse i samarbeid med CtrlAqua, sier Aam.

Det skal nå gjøres noen tekniske endringer før utsett av neste generasjon fisk.

– Vi jobber kontinuerlig med driftsoptimalisering blant annet for å optimalisere hydrodynamikk, lys og oksygenering i merden. Til neste utsett til høsten vil vi montere nytt oksygeneringsutstyr for å bedre effektiviteten, avslutter Aam.