Ansatte ved kassefabrikk varsler sympatistreik med Norse Production

Nyheter
2595

Jackon vil stoppe leveransene av fiskekasser dersom ikke arbeidskonflikten ved Sekkingstads produksjonsanlegg stopper.

Streiken ved Norse Production på Sotra fortsetter. Tirsdag ble det sendt ut betinget streikevarsel fra LO. Industri Energi vil ta ut medlemmer i sympatistreik for de ansatte i Norse Production om tre uker dersom ikke konflikten blir løst.

– Det er helt grunnleggende for arbeidstakere i Norge å ha en tariffavtale å forholde seg til og derfor er dette en viktig kamp å ta for LO. Denne saken er utrolig viktig for hele den norske fagbevegelsen. Vi vil benytte vår posisjon som leverandør av isoporkassene Norse Production trenger i sin produksjon, til å hjelpe NNNs medlemmer til å få en rettmessig tariffavtale, sier områdeansvarlig Asle Reime i Industri Energi.

80 medlemmer av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har ved Norse Production streiket for retten til tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår siden 8. september. Norse Production er et polsk firma som slakter og bearbeider fisk for Sekkingstad-konsernet på Skaganeset på Sotra utenfor Bergen.

Det er Jackon som leverer isoporkassene Norse Production bruker når den bearbeidede fisken sendes ut som produkt. Industri Energi har alle de organiserte i Jackon som medlemmer. Dersom konflikten ikke løses innen tre uker, vil Jackon slutte å levere disse fiskekassene til Norse Production, skriver Industri Energi i en pressemelding.

Produksjonen ellers ved Jackon vil foregå som normalt. For å unngå alternative leveranser fra andre kassefabrikanter, blir det meldt betinget sympatistreik fra samtlige kassefabrikanter i Sør-Norge.