Anleggene i Rogaland dro lasset i et ellers krevende Grieg-kvartal

Nyheter
0

Grieg Seafood slaktet 21 075 tonn laks og oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal på 292 millioner kroner. Det tilsvarer en EBIT/kg på 13,8 kroner.

Rogaland leverte sitt nest beste kvartalsresultat noensinne. Resultatene i Finnmark var betydelig påvirket av historiske biologiske utfordringer og nedklassinger. Første generasjon laks i Newfoundland ble slaktet ut, med høy andel av superior-kvalitet. Grieg jakter på en partner for å ta del i utviklingen av kanadiske operasjoner. Denne jakten pågår fortsatt.

I Rogaland var slaktevolum for kvartalet 9.426 tonn, 2.500 tonn over guiding for første kvartal, på grunn av et valg om forsert slakting for å redusere biologisk risiko. Med høy gjennomsnittsvekt drevet av post-smolt, leverte Rogaland det nest beste kvartalsresultatet noensinne, med lavere kostnader og sterk prisoppnåelse. For kvartalet endte EBIT/kg på 39,4 kroner, som bekrefter en fortsatt positiv operasjonell utvikling i regionen.

Fiskevelferd
I Finnmark endte slaktevolumet for kvartalet på 5.663 tonn. Resultatene ble betydelig påvirket av lave gjennomsnittlige slaktevekter og redusert kvalitet, med operasjonell EBIT/kg som endte på 3,1 kroner. Biologisk ytelse i havet i løpet av kvartalet har blitt påvirket av en blanding av Spiro (Spironucleus salmonicida), perlesnormaneter og lave sjøtemperaturer. Det er iverksatt tiltak for å bedre fiskevelferden, med forventet effekt i 2024 og betydelige forbedringer for neste vinter.

British Columbia hadde et begrenset slaktevolum på 666 tonn i kvartalet, da regionen har prioritert biomassevekst. Operasjonell EBIT/kg endte på 0,3 kroner. Den underliggende sjøvannsutviklingen var god i kvartalet, med en 12-måneders overlevelsesrate på 93 prosent.

I Newfoundland har selskapet vellykket fullført høstingen av første generasjon i kvartalet. Totalt slaktevolum i kvartalet var 5.320 tonn, mens samlet slaktevolum for hele generasjonen var cirka 8.500 tonn. Realisert pris var 85 kroner per kg og superior-andel var 98 prosent.

Finansiering
Grieg Seafood og dets långivere under sin eksisterende anleggsavtale har signert et endringsbrev hvor to lån vil bli lagt til de eksisterende anleggene. Disse består av en terminlånsfasilitet over 500 millioner kroner og en rullerende fasilitet over 500 millioner kroner. Et av vekstinitiativene er at Grieg Seafood ser for seg å gå videre med byggingen av postsmoltanlegget på Newfoundland. Grieg Seafood har inngått en materialavtale med sine hovedleverandører for gjenstående byggearbeid og satser på å få på plass de siste detaljene. Fullføring av postsmoltanlegget forventes i første halvdel av 2026 og vil kreve en CAPEX på 115 millioner canadiske dollar.

– I løpet av første kvartal 2024 opplevde vi fremgang etter et utfordrende 2023. Hoveddriveren for forbedringen var en sterk biologisk ytelse i Rogaland, som reduserte kostnader og økte prisoppnåelse. Den underliggende biologien blir bedre i alle våre oppdrettsregioner, kommenterer Grieg-sjef Andreas Kvame.

– Våre Finnmarksvirksomheter var preget av historiske biologiske utfordringer, inkludert Spiro-parasitten og perlesnormaneter. Sammen med lave sjøvannstemperaturer påvirket utfordringene overlevelse, fiskehelse, velferd og kvalitet. Jeg er ikke fornøyd med fiskevelferdssituasjonen i kvartalet. Vi har og fortsetter å implementere en rekke forbedringstiltak, blant annet ny vaksine mot vintersår, UV-filter mot Spiro og behandlingskapasitet for lakselus med forbedret velferd. Vi gjør også endringer i produksjonsplanleggingen vår og reduserer biologisk risiko ettersom vår post-smolt-strategi gradvis rulles ut i våre regioner. På grunn av de lange produksjonssyklusene tar det tid å se resultatene av våre tiltak. I løpet av 2024 og spesielt neste vinter forventer vi imidlertid betydelige forbedringer.

– I Canada oppnådde vi en betydelig milepæl med fullføringen av vår første høsting i Newfoundland. Vi har bevist at det er mulig å drive oppdrett av laks med god velferd, lav påvirkning og høy kvalitet i Placentia Bay. Dette styrker vår tro på Newfoundland som en fremtidig, robust jordbruksregion, som vil generere arbeidsplasser og felles verdi for de omkringliggende bygdesamfunnene, sier Kvame.

Foredling
– I løpet av kvartalet annonserte vi også at vi etablerer et 10.000 tonns foredlingsanlegg, som vil tilrettelegge for begge våre norske regioner. Dette er et viktig skritt mot å levere på vår nedstrømsstrategi, der vi har som mål å jobbe tettere med kundene våre og øke verdiskapingen fra fisken vår, fortsetter han.

– Den globale slaktevolum av atlantisk laks i 2024 forventes å øke med en prosent. Med forventninger om begrenset tilbudsvekst i 2024, kombinert med utsikter for fortsatt sterk etterspørsel drevet av økt fokus på sunn mat og bærekraftig produserte proteiner, forventer vi et fortsatt sterkt marked.

Estimert kontraktsandel for den norske virksomheten er 11 prosent for andre kvartal og syv prosent for hele året 2024. Selskapet guider for et slaktevolum på 81 000 tonn på årsbasis.