Anker til Høyesterett

Nyheter
773

Sunsea-sjef Edgar Sandanger anker dommen fra Frostating lagmannsrett, der han ble dømt til å betale 4,4 millioner kroner til Norway Royal Salmon.

Det bekrefter Sandanger selv overfor iLaks. Sandanger henviser til sin advokat Bjarte Aambø i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz for ytterligere kommentarer, men Aambø har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Saken mellom Sandanger og Norway Royal Salmon har vært gjennom flere runder i rettsapparatet.

I februar i fjor ble styreleder og daglig leder hos lakseforedleren Sunsea, Edgar Sandanger, dømt av tingretten til å betale Norway Royal Salmon en erstatning på 4,4 millioner kroner for laks som var solgt uten oppgjør.

Sandanger anket dommen til lagmannsretten, som forkastet anken. Han anket deretter videre til Høyesterett, som i februar opphevet dommen fra lagmannsretten. Saken måtte derfor behandles på nytt i Frostating lagmannsrett, som denne måneden altså igjen forkastet anken.

Saken er også omtalt av avisen Nett.no.