Andreassen om nye landbaserte oppdrettsprosjekter: – De vil ha hendene fulle

Nyheter
0

Atlantic Sapphire-sjef Johan E. Andreassen tror nye RAS-aktører vil få en tøff start når de starter egen drift.

Han vet godt hva han snakker om. Atlantic Sapphire, lokomotivet blant de landbaserte lakseoppdretterne, har møtt en nær endeløs rekke av produksjonsproblemer ved dets anlegg i Danmark og Florida.

Per idag foreligger det planer om å bygge oppdrettsanlegg for inntil 2,4 millioner tonn laks. Majoriteten av anleggene er imidlertid ikke finansiert.

Tilbakeslag
Andreassen tror mange nykommere vil få det tøft.

– De vil ha hendene fulle de neste to år, sier Andreassen til Undercurrent News. – Dette er veldig, veldig komplisert, og jeg er sikker på at alle vil oppleve tilbakeslag og veisperringer.

– Du trenger det rette teamet, du trenger det rette konseptet og du trenger den rette lokaliteten.

Gründerne Johan E. Andreassen (t.v.) og Bjørn-Vegard Løvik i bunnen av en av Atlantic Sapphires oppdrettstanker i Florida. Foto: Aslak Berge

Lettere
– På mange vis vil jeg si at det sannsynligvis er lettere å få dette til i Norge eller Chile, hvor du har en eksisisterende industri og forsyning (av fisk – red. nm.) slik at dersom du får en dødelighetshendelse kan du skaffe smolt fra en ekstern kilde, fortsetter Andreassen.

Han peker videre på at de anleggene som har en design med lav vannforsyning (høy grad av resirkulering – red. anm.) kan ende opp med mer komplekse systemer og økt risiko.

– Det var en av hovedgrunnene til at vi valgte å lokalisere oss i Florida, hvor det i praksis er ubegrensede kvanta av vann tilgjengelig for oss, sier han til Undercurrent.

Sjelden vare: Atlantic Sapphire-sjef Johan E. Andreassen viser frem en syv kilos laks fra anlegget i Miami. Foto: Atlantic Sapphire