Andfjord Salmon vil produsere 90.000 tonn laks. I dag har de kun finansiering til 1.260 tonn

Nyheter
0

Trenger påfyll av milliardbeløp.

De testet det første bassenget i forrige uke. Det ble fylt opp med sjøvann fra dypet i Andfjorden. Det 20 meter dype bassenget kan romme 1.000 tonn laks.

Andfjord Salmon vil drive lakseoppdrett på land, i gjennomstrømningsanlegg i flere utsprengte bassenger. Selskapet, som gikk på børs på sommeren, 2020 opererer med et potensielt volum på 90.000 tonn sløyd laks litt lenger frem i tid.

Til det trengs det kapital.

Ifølge selskapets rapport for tredje kvartal har Andfjord samlede eiendeler på 425 millioner kroner, hvorav egenkapitalen er 331 millioner kroner.

– Vi har meddelt aksjonærene våre at kommende finansieringsrunde vil bestå av gjeldsfinansiering. Nøyaktig beløp er noe vi diskuterer med finansieringsinstitusjoner for øyeblikket, sier Andfjord-sjef Martin Rasmussen til Finansavisen.

Han legger til at selskapet pr. i dag er finansiert til å bygge ut det første bassenget, tilsvarende en kapasitet på 1.260 tonn sløyd laks.

Selskapet har ferdigstilt det første landbaserte oppdrettsbassenget på Kvalnes. I tillegg er det gjort fremgang på grunnarbeidet for andre byggetrinn.

– Vi forventer allerede i 2023 at driften vil gi positiv kontantstrøm, men de neste bassengene som skal gi nok volum er fortsatt litt lenger frem i tid, sier han, og legger til at de neste bassengene har en byggetid på to til tre år for fase-2.