Andfjord Salmon tapte 28,2 millioner kroner på driften i tredje kvartal

Nyheter
0

Selskapet ligger foran skjema i byggearbeidet.

Tidlig i tredje kvartal fullførte Andfjord Salmon sin første kommersielle slakt, med en superiorandel på 91,1 prosent. Den totale laksebiomassen 530 tonn sløyd vekt.

Dette ga driftsinntekter på 27,7 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra null i samme kvartal i fjor. Selskapet fikk et driftsunderskudd på 28,2 millioner kroner i tredje kvartal. Til sammen har Andfjord Salmons første slakt generert inntekter på 37,3 millioner kroner.

Anleggsarbeidet ved Andfjord Salmon sitt landbaserte lakseanlegg på Kvalnes fortsetter i fullt tempo, og selskapet melder i dag at de forventer utgraving av bassenggroper for dagens utbygging som skal fullføres i løpet av første kvartal 2024 – ett kvartal foran skjema.

– Planen var å fullføre utgravingen av de 12 neste bassenggropene innen slutten av andre kvartal 2024. Akkurat nå ser det ut til at vi vil sluttføre dette arbeidet i løpet av første kvartal neste år – en flott start på utbyggingen vår på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I løpet av første kvartal neste år vil entreprenører være klare til å igangsette bygging av de fire første bassengene, som vil øke Andfjord Salmons produksjonsvolum opp til 8.000 tonn i 2025. Andfjord Salmon sikter på en samlet produksjonskapasitet på 40.000 tonn på Kvalnes gjennom en gradvis volumøkning mellom 2025 og 2030.

I den innledende byggefasen utvikler Andfjord Salmon også større delt infrastruktur, som vannveier og havneområde. Andfjord Salmon har tatt i bruk en massebalansetilnærming for dagens utbygging, hvor utgravde masser benyttes i utbygging av ny havn, med kai og molo, på Kvalnes.

– Fremgang foran skjema i de tidlige stadiene gir ekstra fleksibilitet for de påfølgende arbeidsstrømmene. Det reduserer risikoen for utbyggingen og reduserer sannsynlighet for uønskede kostnadsoverskridelser. Byggytelsen så langt er svært oppmuntrende, sier Martin Rasmussen.

Foto: Andfjord Salmon