Andfjord Salmon lanserer strategisk samarbeid om post-smolt med Eidsfjord Sjøfarm

Nyheter
0

Andfjord Salmon kunngjør i dag planer om å gjennomføre en postsmoltproduksjon strategi, et supplement til produksjon av matfisk, for å utnytte ubrukt bassengkapasitet i første halvdel av hver produksjonssyklus.

Dette skal gi en estimert 15-25 prosent økning i EBIT gjennom en kombinert produksjonsstrategi. Bruk av overskuddsareal i bassenger muliggjør ti prosent høyere turnover på biomasse – uten ekstra investeringer i infrastruktur.

– Vi har jobbet med post-smolt-strategien i lang tid og er glade for det presentere det for våre aksjonærer i dag. Det vil gi betydelige fordeler for sjøbaserte oppdrettere, selve fisken, havmiljøet, den regionale havbruksnæringen og Andfjord Salmon, og er et verdifullt supplement til vår egen produksjon av laks. Vi bruker rett og slett infrastrukturen vår på en smartere måte for å skape mer verdi for flere interessenter, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Mer smolt
Andfjord Salmon har betydelig overskuddskapasitet etter utsetting av smolt i selskapets bassenger. Planen er å bruke noe av denne ubrukte kapasiteten til å sette ut mer smolt. Etter å ha nådd et visst biomassetetthetsnivå, typisk etter 5-7 måneder, når fisken har nådd en snittvekt på rundt ett kilo, vil noe av fisken selges som postsmolt til sjøbasert fiskeoppdrett i nærområdet.

– Kort sagt, vi øker produksjonskapasiteten og inntektspotensialet uten legge til ekstra infrastrukturkostnader, sier Martin Rasmussen.

Andfjord Salmon har inngått et strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk for å levere postsmolt til utvalgte, nærliggende oppdrettslokaliteter som en del av kommende produksjonssykluser. I tillegg er Andfjord Salmon i diskusjon med andre lokale, konvensjonelle lakseoppdrettere om å inngå tilsvarende samarbeid.

Ingen omsetning
I sin nåværende utbyggingsfase ferdigstiller Andfjord Salmon fire nye bassenger, som bringer den totale produksjonskapasiteten til 8.000 tonn på Kvalnes i 2025. Andfjord Salmon sikter til en samlet produksjonskapasitet på 40.000 tonn på Kvalnes gjennom en gradvis økning i volum mellom 2025 og 2030. Denne innledende utbyggingsfasen utvikler Andfjord Salmon også stor felles infrastruktur, som vannveier og et havneområde, som vil støtte fremtidens produksjon på 40.000 tonn på Kvalnes.

I januar meldte Andfjord Salmon at utgraving av neste 12 bassenggroper på Kvalnes var ferdigstilt et kvartal før skjema. Forberedelsene til produksjon av de fire første bassengene er allerede blitt igangsatt.

Andfjord Salmon hadde ingen lakseproduksjon eller omsetning i fjerde kvartal 2023, og fikk et driftsunderskudd på 19,4 millioner kroner i fjerde kvartal.