Andfjord Salmon har oppnådd en fôrfaktor på 0,94. Til sommeren skal første fisk slaktes

Nyheter
0

Sterk vekst og høy overlevelsesrate i Andfjord Salmons landbaserte basseng på Andøya.

Per 15. mars har snittvekten på laksen nådd 2.203 gram. I løpet av fjerde kvartal 2022 vokste laksens gjennomsnittlige vekt fra 569 gram på 1. oktober til 1 441 gram ved årsslutt.

Andfjord Salmon oppnådde en akkumulert fôrfaktor på 0,94, noe som betyr at hver fisk krever på gjennomsnittlig 0,94 kilo fôr for å vokse et kilo.

– Vi er veldig fornøyd med veksthastigheten i den mørke årstiden, når vannet også er kaldere. Ved årsslutt var veksten cirka 40 prosent foran vårt opprinnelige estimat, som var basert på forventet sjøvannstemperatur og Skrettings veksttabell for laks. Jeg er også glad for at vår fôrkonvertering forholdet er fortsatt bra, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, i en melding.

Laksens overlevelsesrate per 15. mars var på 98,1 prosent. I løpet av andre halvår 2022 tapte Andfjord Salmon i snitt 0,25 prosent av fisken per måned på grunn av dødelighet. Så langt i 2023 er dette tallet er redusert til 0,1 prosent per måned.

Til neste byggetrinn på Kvalnes, som har som mål å øke produksjonen volum fra 1.000 til 19.000 tonn, er Andfjord Salmon for tiden i avsluttende stadier av kontraktsdiskusjoner med leverandører om den mest effektive planen for utvikling.

Andfjord Salmon gjentar sitt mål om å gjennomføre første slakting medio 2023. Selskapet har følgelig ingen inntekter.

Ved årsskiftet hadde Andfjord Salmon kontanter og innskudd på 82,9 millioner kroner, samt ubenyttede kredittfasiliteter på 25 millioner kroner.