Andfjord Salmon bestiller pumpesystem fra Framo

Nyheter
1097

Andford Salmon og Framo har sammen utviklet et skreddersydd pumpesystem til Andfjords innovative gjennomstrømningsanlegg for landbasert lakseoppdrett.

Framo Innovations kontrakt med oppdrettsselskapet Andfjord Salmon på Andøy i Vesterålen omfatter produksjon og installasjon av to gjennomstrømningspumper, fire slampumper samt en dreneringspumpe. Det landbaserte pilotanlegget er planlagt igangsatt i mai 2020.

Fakta

Framo
  • Framo er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankmarkedet, olje & gass-industrien og pumper for bruk ved oljevern.
  • Framo ble etablert i 1938 og har i dag hovedkontor i Bergen, fabrikker i Fusa, på Flatøy og Holsnøy, samt åtte servicestasjoner på tre kontinenter.
  • Innovasjonsavdelingen Framo Innovation ble etablert januar 2018 for å finne nye markeder for Framo sin dykkede pumpeteknologi.
  • Framo har produksjon av alle våre produkter i egne fabrikker i Hordaland, laboratorier og fullskala prøvestandarder, i tillegg til egen dokk for systemtestingen.
  • Innovasjonsavdelingen Framo Innovation har 15 ansatte. Totalt i Framo er det ca. 1300 ansatte, hvorav rundt 1100 arbeider i Norge.
  • Framo er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo.

– Vi valgte Framo som samarbeidspartner fordi de har et svært godt renomme i markedet, som en solid leverandør, med lang erfaring fra krevende pumpemarkeder. Samarbeidet med Framo har bidratt til å utvikle Andfjord-bassenget til et enda bedre oppdrettsanlegg, sier direktør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Andfjords patenterte gjennomstrømmingsanlegg for lakseoppdrett, kombinerer det beste fra sjø- og landbasert oppdrett med stabil temperatur og riktig strøm i vannet. Det nye havbrukskonseptet har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet og fiskehelsen.

– En laks som trives, er en laks som vokser. Næringsrikt sjøvann er en viktig faktor for å gi laksen de aller beste vekstvilkårene, og med Framo-pumpene sikrer vi laksen optimale forhold i anlegget, sier Krøgenes.

Andfjord Salmons anlegg bygges naturlig ned i fjellet, under havnivå. Framopumpene bidrar til å skape gode levevilkår for fisken inne i anlegget.

– Vi har hatt et veldig godt utviklingssamarbeid med Andfjord. Gjennom strømningsanalyser og plassering av pumpene finner Andfjords og Framos spesialister de optimale strømingsforholdene, som igjen sikrer den beste fiskevelferden, forteller salgssjef Terje Ljones.

Foto: Framo

Utvikler pumper sammen med oppdretterne
Gjennom 80 år har skip og offshoreplattformer vært hovedmarked for Framos pumpeteknologi. I januar 2018 ble Framo Innovation etablert for å finne nye markeder for selskapets dykkede pumpeteknologi. Kun halvannet år etter oppstart har innovasjonsavdelingen de første pumpene klar for oppdrettsbransjen.

– Vi kunne komme så raskt på banen fordi vi har et solid apparat i bunn og over et halvt århundre med pumpeerfaring. I Framo Innovation jobber erfarne ingeniører, med spisskompetanse på pumpeteknologi, sammen med nye, kloke hoder fra andre fagmiljø, sier Ljones.

Framo har brukt oppdrettsbransjen som sparringspartner i produktutviklingen.

– Vi har brukt mye tid på å snakke med oppdrettere for å få en god forståelse for hvilke utfordringer de har, og kan derfor presentere to forskjellige pumper for bransjen nå. Dette er fleksibel teknologi med stort spenn i kapasitet, og vi har utviklet skreddersydde og kraftige pumpesystem som kan brukes til mange ulike formål, sier Ljones.

Ekstreme krav til oppetid
De to pumpene, strømsetteren SR 2000 og SEA315, som Framo Innovation har utviklet og som skal levere til Andfjord Salmon kan blant annet benyttes til vannsirkulasjon og slambehandling.

For oppdrettsbransjen er det kritisk at pumpene holder høy kvalitet. Dersom uforutsette hendelser skulle inntreffe, har Framo et solid serviceapparat med høyt kvalifiserte fagfolk, reservedeler og effektiv lagerstyring.

– Vi må ha mulighet til å reparere og vedlikeholde raskt. Derfor er de nye pumpene tilrettelagt for digital styring, fjernovervåking og tilstandsstyrt vedlikehold. Dette har vi positiv og solid erfaring med fra offshorebransjen, og det tar vi med oss inn i havbruksnæringen, avslutter Terje Ljones i Framo.