Amerikanerne øker innkjøpene av norsk laks med 35 prosent

Nyheter
0

Får ikke nok forsyninger fra hoffleverandørene i Chile og Canada.

Onsdag kunne iLaks berette om Boston-grossisten John Nagle som henter hovedtyngden av laksen sin fra Norge.

– Det er manko på det som kommer ut av Chile. Og det er god tilgjengelighet ut av Europa. Østkysten har ikke mye fisk, sa lakseselger Ed Stanton i John Nagle. – Vestkysten har mange forskjellige problemer, stigende temperatur og alger, og en må finne ut hvor den beste verdien er for tiden, sa han videre.

Les også: Amerikansk importør dekker opp med norsk laks etter manko på chilenske forsyninger

Hvis en studerer norsk eksportstatistikk viser det seg at amerikanske fiskeimportører har trappet kraftig opp innkjøpene av fersk norsk laks. Så langt i år har de sikret seg 14.022 tonn ferske flybårne fileter. Det er en oppgang på 34,5 prosent fra samme periode i 2020.

Hvis en legger til grunn en filet-yield på 60 prosent, impliserer det et samlet eksportvolum tilsvarende 23.370 tonn hel laks.

Snittprisen som amerikanerne blir fakturert, for varer levert den norske grense (i vesenlig grad Gardermoen), er 101,59 kroner/kg per uke 28.

Totalt sett har Norge eksportert 710.894 tonn laks i 2021. Det er en oppgang på temmelig nøyaktig 101.000 tonn fra samme periode i fjor.