Alt virket normalt inne på settefiskanlegget – så skjedde det noe fredag den 13.

Nyheter
3090

– Helt i slutten av klekkerifasen, endret yngelen karakter fra at alt var ok, til at vi i løpet av noen timer ser at yngelen begynner å dø.

Er fredag den 13. en ulykkesdag? Det kan nok diskuteres, men for Skardalen Settefisk i Troms, som produserer smolt for Wilsgård Fiskeoppdrett, var det definitivt ingen god dag. 

I en e-post fra Marin Helse til Mattilsynet, som iLaks har fått innsyn i, går det frem at det ble konstatert massedød på alle skap inne på klekkeriet på Skardalen Settefisk under inspeksjonen denne dagen.

«Under plukkingen samme dag stresset fisken betydelig, mer enn det som er normalt», skriver Marin Helse innledningsvis i e-posten til Mattilsynet.

Skilte seg fra vanlig yngel
Ifølge fiskehelseselskapet ble det lagt inn totalt 1,3 millioner rogn i starten av oktober, og alt så normalt ut, før det skjedde «en svært negativ utvikling».

Etter hendelsen fredag den 13. tok Marin Helse kontakt med avlsselskapet SalmoBreed, og det ble gjennomført ulike undersøkelser, prøver og tester, som ikke viste noe galt. Dødelighet fortsatte også i dagene som fulgte.

Ifølge Marin Helse skilte yngelen fra det aktuelle innlegget seg fra vanlig yngel gjennom en svært liten og underutviklet plommesekk, der den oransje pigmentflekken manglet eller var svært liten på flere, og de hadde en tidlig avsnøring eller avsnøringstendenser.

Daglig leder Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett. FOTO: Elisabeth Nodland

Avlivet gjenværende fisk
Daglig leder Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett bekrefter hendelsen overfor iLaks.

– Helt i slutten av klekkerifasen, endret yngelen karakter fra at alt var ok, til at vi i løpet av noen timer ser at yngelen begynner å dø. Vi intensiverte uttaket og holdt det gående et lite døgn, før vi konkluderte med at det ikke gav ønsket resultat, skriver han i en e-post. 

Det ble deretter besluttet å gjøre et velferdsmessig uttak av den gjenværende fisken, som ikke allerede var død, gjennom bedøvelse.

– Det er så langt slått fast at det ikke har vært noen registrerte avvik på anlegget i Skardalen som kan forklare hendelsen. Vi registrerte at yngelen hadde underutviklede gjeller. Det er sendt inn flere prøver av vann, av gjeller og av hel yngel. Vi har fått tilbake en av vannprøvene som ikke viser noe galt. De øvrige prøvene har vi ikke fått svar på, skriver Wilsgård avslutningsvis.