Algesjokket slanker Chiles lakseproduksjon og demper tilbudspresset

Nyheter
0

Ekstraordinær dødelighet gir færre fiskeindivider å fôre opp – og slakte seinere i år.

Tapstallene fra den giftige algeoppblomstringen i Chile stiger. Landets fiskerimyndigheter, Sernapesca, bekrefter tirsdag at 5.595 tonn laks har gått tapt.

Gitt en snittvekt på to kilo, innebærer dette snaue 2,8 millioner fisk. Denne fisken skulle etter planen vært fôret opp til fem kilo i snitt. Det betyr nær 14.000 tonn laks i tapt salgsvolum.

Flytter fisk
Ifølge Sermapesca skal nå 95 prosent av dødfisken være fjernet og sendt til prosesseringsanlegg, herunder fiskemelproduksjon.

For å redusere tapene, har Sernapesca gitt grønt lyst til å flytte 5,9 millioner levende fisk fra de algeutsatte områdene i sørlige Chile.

Nedgang
Chile er verdens nest største lakseoppdretter. Analytikere ventet et 2021-slaktevolum på 702.000 tonn atlantisk laks i Chile – før algesjokket. Det representerte en nedgang på 93.000 tonn fra 2020.

Mye av 2020-fisken endte opp på fryselager, som funksjon av pandemitrøbbel og flyfraktstopp. Nå skal imidlertid det vesentligste av fryselagrene var solgt ut.

– Vi ser 20 prosent ned fra Chile i høst. Og fryselagrene er stort sett vekke. Det har lenge vært vanskelig å selge frys på Asia, men nå blir det lettere, uttalte en trader til iLaks fredag.