Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen: – Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på bena igjen

Nyheter
1219

– Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms tidligere i år førte til at rundt 13.500 tonn fisk gikk tapt. For å hjelpe oppdretterne som ble rammet, åpnet fiskeri- og sjømatministeren for at selskapene kunne søke Fiskeridirektoratet om å øke lakseproduksjonen.

Fiskeridirektoratet har nå innvilget søknadene fra følgende selskaper: Cermaq, Ballangen Sjøfarm, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, Nordlaks, Salaks, Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon, Ellingsen Seafood og Mortenlaks.

Disse kan ifølge Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av de fem neste årene hente ut produksjon fra en konto i direktoratet. Hvor mye de kan ta ut, avhenger av hvor mye fisk de mistet i forbindelse med algeangrepet.

– Disse oppdretterne har vært gjennom svært tøffe tider. Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på bena igjen, sier Nesvik.

– Vi har jobbet ut fra tall som er genererte av innsendte månedsrapporter, etter å ha sikret at de stemmer overens med tallene i søknadene. Tapet er utregnet basert på en slaktevekt av fem kilo sløyd fisk. Denne utregningsmåten har vært foreslått ved flere anledninger, og hadde bred opplutning, sier direktør Øyvind Lie ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets nettside forklares det hvordan kompensert tillatt biomasse (KTB) regnes ut nærmere.