Algeoppblomstring tok livet av 1,3 millioner fisk

Nyheter
438

Det chilenske oppdrettsselskapet Camanchaca meldte  1. april om tap av 500.000 laks som følge av algeoppblomstring. Nye tall viser at tapet er langt høyere enn antatt.

Oppdatert informasjon fra 4. april bekrefter at den giftige algeblomstringen i Comau-fjorden, nærmere bestemt Los Lagos-regionen i Chile, har påvirket oppdrettslokalitetene Leptepu, Porcelana og Loncochalgua. Hittil har algen forårsaket en akkumulert dødelighet på 1,3 millioner fisk, noe som tilsvarer 2.250 tonn biomasse.

Fisken hadde en størrelse på mellom 450 gram til 2,5 kilo, avhengig av hvilken lokalitet som ble rammet, mens snittvekten endte på 1,2 kilo. Tapet tilsvarer elleve prosent av selskapets totale biomasse. Dette er en betydelig økning fra de 500.000 døde fiskene som ble rapportert inn den 1. april.

Basert på denne informasjonen, anslås det at algeoppblomstringen i Comau-fjorden vil føre til et direkte tap på  4,4 millioner dollar (37,4 millioner norske kroner), etter at forsikringskrav og egenandeler er trukket fra. Grunnet dette er høstevolumet for 2021 estimert til å bli redusert med 6.000 tonn, og ende på mellom 41-44 tusen tonn slaktet laks totalt. 

Selskapet vil fortsette å samle dødfisk i henhold til beredskapsplanen, og overlevende fisk vil snarlig fraktes til nye lokaliteter utenfor Comau-fjorden.