Alfred Bjørlo: – Regjeringen latterliggjør havbruket og kysten

Nyheter
0

Næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo (V) reagerer kraftig på det han oppfatter som forskjellsbehandling mellom havbruk og vind i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

– Det vipper over i parodien når Ap/Sp-regjeringen utsetter grunnrenteskatt på vind på grunn av «innspill i høringsrunden og tidshensyn», men samtidig durer på for full maskin med grunnrenteskatt på havbruk, skriver han og Venstre i en pressemelding.

– Forslaget til grunnrenteskatt på havbruk ble slaktet enda hardere enn forslaget til grunnrenteskatt på vind i høringsrunden, og som så godt som samtlige høringsinstanser ber regjeringen både utsette og endre skatteopplegget for havbruk, fortsetter Bjørlo.

Manglende utsettelse uforståelig
– Venstre mener det er positivt at innføring av grunnrente på vindkraft utsettes. Men det er komplett uforståelig at ikke regjeringen gjør det samme for havbruksnæringen, sier han videre.

Stortingsrepresentanten legger ikke skjul på hva han mener er konsekvensene av skatteforslaget på havbruk:

– Forslaget på grunnrenteskatt på havbruk slik det ligger nå, vil få dramatisk negative følger for vår største og viktigste fornybare kyst- og eksportnæring.

Ønsker bredt forlik
Bjørlo er opptatt av at dersom man skal få en bærekraftig skattemodell for havbruksnæringen er det nødvendig med et gjennomarbeidet opplegg:

– Venstre deltar i forhandlinger med regjeringspartiene om et bredt forlik om havbruksskatt.

– For Venstre er det da helt sentralt at innføringen av skatten utsettes slik at vi får på plass et gjennomarbeidet opplegg uten tilbakevirkende kraft, og at den samlede skattebyrden reduseres betydelig sammenlignet med regjeringens forslag.

– Vi konstaterer at regjeringen i dagens forslag til RNB ikke kommer Venstre og havbruksnæringen i møte på disse punktene, slår Alfred Bjørlo fast.