Alaskas laksefangst endte på 83 prosent av forhåndstipsene

Nyheter
854

Fangstene av villaks i Alaska nådde 110 millioner fisk i årets sesong.

Tross koronapandemien, som skapte problemer laksefisket i Alaska, endte fangsten på 83 prosent av forhåndstipsene.

Rundt 12.000 arbeidere, som jobber innenfor fisking, mottak og foredling, reiser hvert år til Bristol Bay. I forrige måned måtte blant annet prosesseringsanlegget til OBI Seafoods stenge, etter at 96 arbeidere testet positivt på koronavirus.

The Alaska Seafood Marketing Institute 227.000 tonn fisk ble fanget, nærmere halvparten var stillehavslaksen sockeye (rødlaks), etterfulgt av Alaska pink laks (40 prosent).

I en pressemelding skriver Bristol Bay Regional Seafood Development Association at «over hele USA er det en jevn økning i etterspørselen etter sockeye fra Bristol Bay».

Bestandene av stillehavslaksen sockeye i Bristol Bay er grunnlaget for et av USAs mest verdifulle fiskerier. Laksen vandrer inn i denne bukten før den går videre opp elvene i Alaska. Hele industrien er basert på noen få ukers fangst hvor fisken selges fersk, mens den resten av året selges fryst eller hermetisk. Mange røykerier, også i Europa, baserer seg mye på villaks fra Alaska.