Akvasafe tredoblet driftsmarginen: – Året som helhet har vært veldig solid

Nyheter
0

Sertifiserings- og inspeksjonsspesialisten vokste med god hjelp av nye regelverk og krav.

Bergens-baserte Akvasafe økte omsetningen fra om lag 28 millioner kroner til 36 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet økte fra i underkant av en million kroner til 4,1 millioner, noe som tilsier en økning på 310 prosent. Selskapets driftsmargin endte dermed på 11,4 prosent, mot 3,6 prosent i 2022. Daglig leder Ingve Karlsen er tilfreds med det selskapet fikk til i fjor.

– Vi er fornøyd, vi. Året som helhet har vært veldig solid for oss, sier han til iLaks.

Spisskompetanse på regelverk
Akvasafe tilbyr et bredt tjenestespekter. De leverer alt fra teknisk inspeksjon og sertifisering til miljøsertifisering. Karlsen ser at det er et voksende behov for de tjenestene som selskapet leverer. Behovet har særlig økt som følge av kravene knyttet til NYTEK23, og den nye standarden som er kommet.

– Strengere krav gir en vekst i de tjenestene som vi leverer, forteller han, og legger til:

– I tillegg har vi mange flinke folk som leverer kvalitet til rett tid.

Akvasafe sysselsatte 19 årsverk i fjor.

Ingve Karlsen, Akvasafe. Foto: Privat

Solide eiere
Hovedeier i selskapet er Akvasafe Invest, med 66 prosent av aksjene. Det er investeringsfondet Bluefront Equity som står bak dette eierselskapet.

Bluefront Equity sitt første fond, Bluefront Capital I, er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond.

Blant investorene i Bluefront Capital I er Bergesen-familiens Havfonn, Nysnø Klimainvesteringer, Anker-familien, Klaveness Marine, Steensland-gruppen, Commonfund, Cuberas nye impact-fond, i tillegg til bransjepersoner som Alf-Helge Aarskog, Aino Olaisen, Jan Sverre Røsstad og Bjørn Apeland.

Det er ikke foreslått at eierne skal ta utbytte. Alt skal settes av til egenkapital. Den akkumulerte egenkapitalen ved utgangen av fjoråret var på 15 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 54,9 prosent.

Akvasafe 2023 2022 Endring
Omsetning 36,0 27,6 30,4 %
EBIT 4,1 1,0 310,0 %
Resultat før skatt 3,9 0,5 680,0 %
Driftsmargin 11,4 % 3,6 %
Alle tall i millioner kroner