Akvapartner har solgt sin undervannsfôringsenhet nummer 500

Nyheter
0

Lusekampen gjorde at Brønnøysund-selskapet leverte stødige tall i fjor.

Selv om selskapet hans ble etablert i 2006 var det først i 2016 Einar Brattland sluttet i Mowi og tok steget ut som fullblods gründer. Da hadde han lagt bak seg en karriere på 24 år langs merdkanten.

– Jeg har selv opplevd hvordan undervannsfôring har berget oss mot lus, forteller Brattland.

Nå har han skapt en robust business på egen kjøl, der den patenterte multifeederen hans, som kan benyttes både til overflate- og undersvannsfôring, er navet i forretningen.

Luseforebygging
Den gamle driftslederen er spesielt engasjert i å komme lakselusa til livs, og beskriver kampen mot lusa i tre faser slik:

– Først har du den forebyggende fasen. Dernest har du den fasen der man jobber med å få av lusen når fisken svømmer fritt i sjøen, der man gjerne bruker leppefisk og laser. Og så har du fase tre som dreier seg om å behandle fisken, forklarer han til iLaks.

Akvapartner-eieren er overbevist om at det ville vært svært økonomisk gunstig for oppdretterne dersom de prioriterte den forebyggende fasen høyere. Han har regnet seg frem til at investering i multifeederen vil koste 0,14 øre per kilo produsert laks.

– Det har vært veldig mye fokus på fase to og tre, men ikke så mye på fase én. Jeg mener at den forebyggende fasen burde vært prioritert høyere, sier han.

Akvapartners undervannsfôringsenheter. Foto: Akvapartner

Ti prosent av markedet
Etter Brattland sin erfaring står laksen ofte dypt. Han har stor tro på at kombinasjonen av dype nøter, luseskjørt og undervannsfôring er et godt luseforebyggende tiltak:

– Undervannsfôring kan bidra til at fisken holder seg i dypet lenger, der det er mindre lus, påpeker han.

Einar Brattland. Foto: Akvapartner

Ifølge Brattland er det omlag 5.000 merder i det norske markedet:

– Nå har vi solgt 500 undervannsfôringsenheter, det er nesten ti prosent det norske oppdrettsmarkedet, forteller han.

Akvapartner omsatte for 42,7 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat på 11,8 millioner kroner i fjor.

Ved årsskiftet var egenkapitalen på 25,5 millioner kroner. Med en totalkapital på 41,3 millioner er egenkapitalandelen på solide 61,7 prosent.

Akvapartner har 14 ansatte og eies av Brattland Holding, der Einar Brattland er eneeier.

Styret i Akvapartner har foreslått et utbytte på to millioner kroner.

Akvapartner 2022 2021 Endring
Omsetning 42,7 39,7 7,6 %
EBIT 12,7 10,9 16,5 %
Resultat før skatt 11,8 11,4 26,5 %
Driftsmargin 27,6 % 28,7 %
Alle tall i millioner kroner