AKVA groups selger sine aksjer i Atlantis Subsea Farming til SinkabergHansen

Nyheter
0

Bokfører gevinst på 35 millioner kroner.

AKVA group meddeler herved fredag morgen at selskapet har inngått avtale med oppdrettselskapet SinkabergHansen vedrørende salg av aksjene i Atlantis Subsea Farming (ASF).

ASF ble i 2018 tildelt en utviklingskonsesjon fra Fiskeridirektoratet, basert på et konsept med nedsenkbare merder. Fiskeridirektoratet har nå bestemt at utviklingskonsesjonen kan gjøres om til ordinær driftstillatelse.

Les også: Atlantis Subsea Farming har for første gang satt ut fisk i sin nedsenkbare merd

AKVA eier 33,33 prosent av aksjene i ASF, og estimert overskudd vil være 35 millioner kroner fra salget av aksjene. Som en del av transaksjonen, vil AKVA bli eier av teknologien som er utviklet i ASF.

– Prosjektet har gjennomført tre utsett med fisk og resultatene er svært lovende. Luseutfordringene er sterkt redusert, fisken har en god helse og velferd og produksjonseffektiviteten er god. Teknologisk fungerer anlegget bra, og i siste utsett var fisken nedsenket i 3-4 måneder uten at det var nødvendig å ta merdene til overflaten, sier prosjektleder og daglig leder i Atlantis Trude Olafsen.

– Vi har også hatt med oss en rekke dyktige underleverandører der mange har tilhold i nærområdet til SinkabergHansen, og vi vil spesielt trekke fram Nærøysund Aquaservice og deres bidrag inn i prosjektet, sier OIafsen.

Atlantis Subsea Farming har vært et tett samarbeid mellom SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net (nå heleid av AKVA group).

– Sammen har selskapene jobbet med praktiske løsninger som skal fungere på sjøen. Målet er å skille laks og lus gjennom forebyggende arbeid for å unngåavlusingsoperasjoner, og vi har stor tro på dyp drift framover, sier konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

– Atlantis representerer et gjennombrudd for dyp drift oppdrett. Kombinasjonen av dette tette samarbeidet og denne utviklingstillatelsen har skapt ny konseptuell og praktisk kunnskap som nå omsettes i nye og effektive løsninger. Dette virker rett og slett veldig bra. For AKVA group er dette et nytt og spennende forretningsområde, og vi har allerede utviklet Nautilus som en forenklet utgave av Atlantis. Nautilus har stort sett de samme fordelene som Atlantis, men er mer kostnadseffektiv og enklere å betjene, sier Erlend Sødal, COO i AKVA group.

Selv om Atlantis Subsea Farming er avsluttet som prosjekt jobbes det nå videre med ulike løsninger for dyp drift.

– Atlantis har bidratt med mye viktig grunnleggende kunnskap om dyp drift og vi har hele tiden i prosjektet vært opptatt av å dele vår kunnskap med resten av næringen. Nå bruker vi kunnskapen til å utvikle kommersielle løsninger for dyp drift, avslutter Trude Olafsen.

FOTO: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen