Akutt hendelse på Mowi-lokalitet – måtte ta opp 60 tonn dødfisk

Nyheter
2587

Brå dødelighet på Mowis lokalitet Haverøy i Øygarden kommune.

Hendelsen skal ha skjedd fredag 14. august. I en melding til Mattilsynet, som iLaks har fått tilgang på, skriver fiskehelseansvarlig Oda Kvalsvik Stenberg i Mowi Region Sør, at hun ble kontaktet av driftsleder ved lokaliteten etter at det ble sett store mengder dødfisk i liftupen (pumpesystem for fjerning av dødfisk fra merdene ved bruk av trykkluft).

«Det ble straks tilkalt ensilasjebåt for å få bort dødfisken og for å få oversikt over antall», skriver Stenberg, som dro til lokaliteten samme dag som dødeligheten ble oppdaget.

Ifølge Stenberg ble det tatt ut prøver av dødfisk. I tillegg hadde ansatte på anlegget tatt 20 ILA-prøver uken før, som lå til kjøling. Disse ble sendt til analyse, men var negative.

«Det ble i helgen tatt opp 60 tonn dødfisk med snittvekt 4850 gram fra M5, andre merder var ikke påvirket av hendelsen og har normal dødelighet for denne lokaliten», skriver Stenberg.

Fiskegruppen har tidligere fått påvist PD-varianten SAV3 og hjertesprekk (CMS).

«Det jobbes med å avklare dødsårsak men det er sterk mistanke om oksygendropp i kombinasjon med ekstra svak fisk som stod i overflaten i denne merden. Det er ikke dødelighet utover normalen nå i etterkant av hendelsen», skriver Stenberg.

Resterende fisk i merden ble slaktet kort tid etter.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi bekrefter hendelsen og årsaken.

– Årsaken for dødeligheten virker å være svingninger i oksygennivået i kombinasjon med svak fisk med CMS og PD, sier han.