Aksel Lund Svindal inn i landbasert oppdrettsprosjekt

Nyheter
2950

Aksjonærlisten til Andfjord Salmon inneholder noen kjente navn.

I februar hentet Andfjord Salmon inn 150 millioner kroner. Selskapet skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg for oppdrett på land på Andøy, og har fått har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks.

Gründer og daglig leder Roy Bernt Pettersen er ifølge VOL fortsatt den største aksjonæren, men det er også kommet noen kjente navn inn på listen etter emisjonen. Kanskje den mest kjente er den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal.

– Unge folk er opptatt av bærekraft, sier Pettersen.

Ifølge Kapital er Lund Svindal god for over 100 millioner kroner i aksjer, skriver NRK. Mange av investeringene har han gjennom selskapet A Management sammen med sin far, Bjørn Svindal.

Inn på aksjonærlisten til Andfjord Salmon er også Euro TV kommet, som eies 100 prosent av Hallvard Flatland. Også døtrene hans, Katarina Flatland Dobloug og Bettina Flatland, har aksjer i Andfjord Salmon.

Holmøy Holding, som eier Eidsfjord Sjøfarm, har gått inn med en million kroner.

Pettersen sier videre til avisen at selskapet regner med å sette ut fisk før sommeren 2020.