Åkerblå kjøper Vesterålen Fiskehelsetjeneste

Nyheter
1139

Vesterålen Fiskehelsetjeneste og Åkerblå ble 22. august 2017 enige om en intensjonsavtale om at Åkerblå kjøper 100 prosent av aksjene i Vesterålen Fiskehelsetjeneste. 

Vesterålen Fiskehelsetjeneste (VFH) har siden selskapet ble etablert i 1989 utført fiskehelse- og hygienetjenester for havbruksnæringen i Vesterålen, Sør-Troms og omegn.

Selskapet er 100 prosent eid av Christine Thomassen og har seks ansatte.

Målet for Åkerblå er at oppkjøpet av VFH skal danne et selskap som fortsatt skal være konkurransedyktig og attraktiv som leverandør for kunder innen fiskeoppdrett, samt en attraktivt arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene.

VFH skal fortsette som i dag med Christine Thomassen som daglig leder.

Roger Sørensen, administrende direktør i Åkerblå og Christine Thomassen, sier de er glade og stolte over at en avtale er på plass.