Åkerblå fortsetter oppkjøpsbølgen: Overtar Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning

Nyheter
992

Åkerblå Group kjøper 100 prosent av aksjene i Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen. De to oppkjøpte selskapene fusjoneres og fortsetter som en ny selvstendig enhet innenfor Åkerblå Group.

Målet er å utvikle enda bedre tjenester gjennom å styrke kompetansemiljøet og satsningen på FoU, samt trappe opp forskning innenfor fagområdene anadrom laksefisk og innlandsfisk. Med kompetanse fra Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning vil oppkjøpet også bidra til å styrke eksisterende fagfelt i Åkerblå innenfor områdene miljø, fiskehelse og tekniske tjenester, skriver Åkerblå i en pressemelding.

Sammen driver Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen forvaltningsrettet overvåking, rådgivning og forskning innenfor fagområdene innlandsfisk og laksefisk, og har hovedkontorer henholdsvis i Trondheim og Lødingen. Firmaenes oppgaver er å levere tjenester til kraftbransjen, oppdrettsbransjen, miljømyndigheter, mattilsynet samt forvaltningsaktører og rettighetshavere.

Frøyaselskapet Åkerblå har cirka 140 ansatte fordelt på 15 avdelingskontorer langs store deler av norskekysten. I tillegg eier selskapet laboratorium i Trondheim, FoMAS, Marin Helse og er deleier i Møreforskning.

– Med Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning på laget får vi tilførsel av ny kompetanse inn i Åkerblå Group. Det gir oss mulighet til å investere enda mer i fagkompetanse innenfor området miljø og vannkvalitet. Fagområdene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen jobber innenfor, skal videreutvikles på tvers av alle fagområder som Åkerblå betjener. Kompetansen og systemene som de oppkjøpte selskapene besitter, er overførbar til tjenesteområdene fiskehelse, miljø og teknisk, samt kompetansen og systemene som Åkerblå besitter er overførbar til tjenesteområdene anadrom laksefisk, innlandsfisk og vannkvalitet, sier administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen.

– Åkerblå har sett på Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning som solide og spennende aktører, som vi mener kan utvikle Åkerblå inn i fremtiden. Vi er særlig opptatt av evnene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen har til å utvikle systemer og løsninger innenfor sine fagfelt. Dette skal vi i felleskap jobbe sammen om, og det vil resultere i kunnskapsheving blant ansatte og næringene, legger han til.

– Det fusjonerte selskapet Skandinavisk Naturovervåkning/Ferskvannsbiologen og Åkerblå har en spennende framtid sammen, sier de tre tidligere eierne Rita Strand, Anders Lamberg og Øyvind Kanstad Hanssen. – Dette er en god løsning for de to selskapene som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Økt spisskompetanse vil bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger konkluderer de.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital som har Ferd som største eier.