Agderselskap har fått tillatelse til oppdrett av berggylt

Nyheter
803

Selskapet Landbasert Akvakultur skal utvide produksjonen av rensefisk på lokalitet Hausvik i Lyngdal kommune.

Saken er oppdatert klokken 13.15: I en tidligere versjon av saken stod det at Landbasert Akvakultur skulle hente yngel fra Mowi sine anlegg på Øygarden og Stord (dette ble opplyst om i et dokument fra Mattilsynet). Det foreligger ingen avtale om dette, ifølge Mowi.

Selskapet driver allerede med produksjon av settefisk av rognkjeks på området, og har også fått på plass tillatelse for dykring av makroalger på samme lokalitet. Nå har selskapet også fått konsesjon til oppdrett av settefisk av berggylt.

«Lokaliteten har kapasitet på 20 tonn, og den totale biomassen av berggylt, rognkjeks og makroalger samlet kan ikke overstige 20 tonn», skriver Agder fylkeskommune i et vedtaksbrev, som iLaks har fått tilgang på.

Landbasert Akvakultur har tilgang på tre produksjonshaller på området. Oppdrett av rognkjeks skjer i to av hallene mens produksjon av berggylt skal foregå i den siste hallen.

«Påvekst-produksjonen er beregnet å føre til en samlet tilvekst på i overkant av fem tonn (cirka 5.400 kilo). Maksimal biomasse av berggylt er estimert til cirka 8.400 kilo ved slutten av produksjonssyklus», skriver Mattilsynet i et dokument.

Trond Rafoss eier styreleder og eier 51 prosent av Landbasert Akvakultur. Rafoss er tidligere forsker i Nibio og jobber nå ved Universitetet i Agder. Han sier til NRK at berggylt er en krevende fiskeart, men at han håper på lønnsomhet og nye arbeidsplasser i kommunen.