Advarer mot nedsiderisiko

Nyheter
251

Kolbjørn Giskeødegård, lakseanalytiker i Nordea Markets, har det siste halvåret vært skeptisk til prisingen av lakseaksjene, og advart mot et betydelig fall i de underliggende lakseprisene.

Dette har ikke vært en innertier.

Negativt markedssyn
Han opprettholder likevel sitt negative markedssyn i en 51 siders rapport som sendes ut til Nordeas kunder mandag morgen.

«Lakseprisene har nådd rekordhøyder, drevet av negativ tilbudsvekst i 2016. Vi forventer at 2017-prisene vil holde seg høye, men ser nedsiderisiko i 1) et omslag i utbudet i andre halvår; 2) minkende etterspørsel på grunn av høye priser; 3) valutamotvind for første gang siden 2012; og 4) risiko for negative estimatrevisjoner, da våre 2018 estimater er 10% under konsensus», skriver Giskeødegård i analysen.

Han legger ikke skjul på at hans estimater ligger langt under konsensus i markedet. Lakseprisforutsetningene han opererer med er også vesentlig under fjorårets – både for 2017 og særlig 2018.

Mange salgsanbefalinger
«Vi senker våre lakseprisestimater på NOK 1 til NOK 60/kilo og NOK 54/kg for henholdsvis 2017 og 2018», heter det i analysen.

Nordea-analytikeren fremhever Bakkafrost som sin favorittaksje. Sammen med Grieg Seafood er det den eneste oppdretteren som er verdt å kjøpe, mener Giskeødegård.