Advarer mot for høye konsensusestimater etter omfattende kvalitetsutfordringer

Nyheter
0

Sparebank 1 Markets tror analytikerkorpset ligger for høyt.

«Vi er generelt positive til lakseoppdrettssektoren de neste årene, i stor grad drevet av lav til moderat global tilbudsvekst (..) Vi er imidlertid forsiktig på kort sikt, ettersom vi mener biologiske utfordringer og kvalitetsnedgradering av fisk i begynnelsen av året vil påvirke inntjeningen mer negativt enn det som prises inn i konsensusestimater. Dette gjelder spesielt oppdrettere med eksponering mot Nord-Amerika, hvor prisene har vært under press i begynnelsen av året», skriver meglerhuset i en rapport mandag ifølge TDN Direkt.

Sparebank 1 Markets toppvalg på kort sikt er Måsøval, der det ventes at selskapet vil slakte fra sine best presterende lokaliteter i 2024. Analytiker Knut-Ivar Bakken er også positiv til Grieg Seafood, der det ventes en sterk snuoperasjon i løpet av året.

Av de største oppdrettere favoriserer analytikeren Mowi, som er har en høyere rabatt til historiske P/E-multipler enn resten av sektoren.

Mowi, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Måsøval har kjøpsanbefaling, mens SalMar og Bakkafrost har nøytralanbefaling.

Kursutvikling det siste året for lakseoppdrettere på Oslo Børs. Kilde: Infront