ACD Pharma kan være ett skritt nærmere en løsning på problemet med vintersår

Nyheter
0

– En lidelseshistorie.

Selskapet har nå utviklet en prototype av et nytt bakteriofagprodukt, Custus MVS, som de mener kan få stor betydning i kampen mot vintersår. På Lofotseminaret i dag presenterte de svært lovende resultater med bruk av bakteriofager mot vintersår.

Bakteriofager er en naturlig forekommende mikroorganisme hvis funksjon er å hindre at enkeltbakterier blir for dominante. Dette er bakterienes naturlige fiende og finnes overalt, rundt oss og inni oss. Hvis man identifiserer riktig type bakteriofag mot en spesifikk type bakterie, og oppformerer denne bakteriofagen, kan den brukes til å effektivt ta livet av skadelige bakterier. Uten de negative bieffektene assosiert med antibiotika.

– Prototypen er testet i felt med meget gode resultater, fortalte Hans Petter Kleppen i ACD Pharma, til en lydhør forsamling.

Resultatene viser mindre dødelighet i testgruppene enn i kontrollgruppene. Produktet inneholder bakteriofager som angriper Moritella viscosa, av typen CC1, som er den dominerende varianten av bakterien som forårsaker vintersår.

Flere forsøk
Kleppen understreket at de trenger flere feltforsøk for å validere og fullt ut dokumentere resultatene vitenskapelig, men samtidig er effekten som forventet basert på labforsøk.

Bilde ved ACD Pharma.

– Vi har også gjort andre viktige funn i utviklingen av det nye bakteriofagproduktet. Vi har identifisert forstadiet til vintersår, fortalte Kleppen

– Sykdommen starter ikke med sår på grunn av bakterier som angriper huden. Den starter innenfra, og kan identifiseres med utviklingen av byller/vabler i huden. Ved undersøkelse av disse har vi funnet at disse er fulle av vintersårbakterier av nettopp den typen som Custus MVS er effektive mot, sa han.

–  Det er fullt mulig å identifisere dette forstadiet med bruk av kamera. Det er viktig for oppdretterne med tanke på å ha oversikt over helsesituasjonen, men også for å finne riktig tidspunkt for eventuell behandling. Når byllene sprekker og blir til sår vil smittepresset eksplodere. Derfor er det av stor betydning å kunne stoppe sykdomsutviklingen mens sykdommen fortsatt er på byllestadiet, fortalte Hans Petter Kleppen.

Åkerblå er bekymret
Historien om vintersår er en lidelseshistorie. Den beskrivelsen ga veterinær Per Anton Sæther fra Åkerblå i sitt innlegg om sårproblematikken.

– De siste fem årene har vi særlig møtt problemer i sjøen i mange lokaliteter knyttet til vintersår. Problematikken har endret seg betydelig, ifra det vi så på som vanlig for bare noen år siden, da vi følte vi hadde bra kontroll, sa han.

– Nå kommer sårene tidligere på vinteren, de er mer alvorlige og de varer lengre. Det gir mye lidelse for fisken. Vintersår er nå på tredjeplass i dødelighet. Det er ikke bare et nordnorsk fenomen lengre. I tillegg er det en rekke sårproblemer som oppstår, ikke bare i den kalde årstiden. Nå er det sår gjennom hele fiskens syklus, sa Per Anton Sæther.

Per Anton Sæther, veterinær i Åkerblå. (Foto: Steve Hernes)

Gledelig overrasket
Hans Petter Kleppen sier til iLaks at de er svært tilfredse med resultatene.

– Det er både som forventet og selvsagt en gledelig overraskelse. Når en jobber tett med dette, vet en jo hva som kan gå galt, sier han til iLaks.

– Det er foreløpige og små forsøk, hvor sikre er dere på resultatene?

– Som forskningsdirektør er det jobben min å være skeptisk. Så jeg er 75 prosent sikker, men kollegaene mine er mer optimistiske, smiler han, og legger til at de har gjort grundige gjennomganger av forutsetningene.

– Det er ikke noen forskjeller i dødelighet i forkant av utsett eller i forkant av håndteringen som skulle tilsi at det er noen tilfeldigheter. Dette tror vi er representativt, sier han.

Veien videre
Veien videre blir å produsere flere testbatcher. Det er en jobb de starter på rett over sommeren.

– Etter det skal vi gjennomføre nye feltforsøk. Resultatene må være reproduserbare før vi kan være sikre på effekten og dokumentere denne.  Vi er klar for nye forsøk allerede fra høsten, og håper på interesse fra oppdrettere som vil være med på forundersøkelser og utprøving, sier han.

Hans Petter Kleppen, ACD Pharma. (Foto: Steve Hernes)