Abyss har inngått sin første charter-avtale i Finnmark med Grieg Seafood

Nyheter
0

Vurderer flere nye fartøy.

Kristiansund-selskapet har siden 2001 jobbet som servicebåtleverandør til havbruk. De siste årene har de spesialisert seg innen tyngre servicearbeid, og på boring av bolter med ROV. Ifølge selskapet har de blant annet gjort ved å tilpasse arbeidsmetoder, kultur og teknologi fra offshorenæringen.

Abyss har nå inngått sin første langsiktige avtale i Finnmark med Grieg Seafood Finnmark. Det var i mai i fjor selskapet etablerte seg i Alta, som en del av strategien om å utvide virksomheten nordover.

Det er «Fosna Sirius», en NabCat på 15×12 meter, med et mannskap på tre som skal gå i fast tjeneste mellom Griegs anlegg i Finnmark.

– For oss som nyetablert aktør i nord, er denne avtalen ganske stor. Det innebærer én charteravtale og én rammeavtale på inntil fire år. Det forteller Ruben Hågensen, operasjonsleder for Abyss i Finnmark.

– For rammeavtalen er det litt mer løst i forhold til behov og kapasitet, men vi skal levere det meste av tjenester fra a til å, sier Hågensen, som har hatt ulike roller i oppdrettsnæringa siden 1997.

Spille hverandre gode
– Nå blir fokuset på å få implementert avtalen godt. Sørge for at vi kommer i gang med rutiner, slik at vi kan utvikle oss videre i nord. Vi har fått etablert kontakter med støttefunksjoner i forhold til teknisk og mekanisk. Det er avgjørende å ha en grunnpilar opp å stå, så vi har noe å bygge videre på, sier han.

– Målsetning for begge parter er å få en så effektiv drift og struktur som mulig, der vi spiller hverandre enda bedre. Vi er veldig glade for å ha fått tildelt denne avtalen, og ser frem til et godt samarbeid.

– Det siste året har vært utrolig spennende, og jeg kjenner jo en del av de potensielle kundene fra tidligere. Det å kunne være med å etablere en helt ny aktør som Abyss her oppe er rett og slett artig, slår Ruben Hågensen fast.

Les mer: Abyss satser videre nordover med to nye fartøy på spotmarkedet

Vidar Aa. Nikolaisen er regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

– Vi har vurdert Abyss som en solid aktør som har godt med ressurser tilgjengelig, både i form av fartøyer, kompetanse og støtteressurser. Etablering av eget lokalkontor i Alta er viktig for det operative samarbeidet, sier han.

– I sum vil dette gi oss tilgang på et bredt spekter av tjenester og forenkle vår drift i årene som kommer, sier Nikolaisen.

Jobber på verdens nordligste
«Fosna Sirius» er allerede kommet igang med jobben, og for tiden oppholder fartøyet seg i Vannfjorden, sørvest for Magerøya i Nordkapp. Nå ligger servicebåten ved det som skal være verdens nordligste lokalitet.

Disse er godt i gang med den nye charter-avtalen. Fv. Robin Hagen, Adrian Andreassen og Ole Anton Bremnes.

Ved slutten av 2021, og tidlig i 2022, kjøpte Abyss tre selskaper og fikk tilført 15 fartøy. De styrket driften sin i fjor, og har gjennomført en omfattende omorganisering med ny struktur og organisasjon.

– 2023 ble stabiliseringsåret for Abyss etter oppkjøp og innkjøring av den nye organisasjonen. Samtidig var 2023 et krevende år med økte rente og høye driftskostnader, forteller operasjonssjef service, Bente Ulseth, til iLaks.

– I år ser det derimot lysere ut, både med tanke på økonomi og aktivitet. Målet for året er en omsetning i overkant av 500 millioner kroner.

– Samlet sett er vi på et helt annet sted i år. Det ser lovende ut, og vi ligger i rute for å nå budsjettet. Det er gjort noen viktige grep med driftsmodellen som nå gir utslag, sier hun.

Går for større båter
Ulseth forteller de også har fått på plass flere rammeavtaler med andre aktører i år, og levert tjenester til oppdrettsselskap de tidligere ikke har levert til.

I dag er rundt 230 personer sysselsatt i selskapet, som nå har 32 egne fartøyer i drift. Flere kan det bli fremover, ifølge Ulseth.

– Vi vurderer fortløpende utvidelse av flåten vår, og har noen spennende prosjekter vi jobber konkret med. Abyss har en variert flåte av større og mindre fartøy, typisk 15 metringer.

– Det kommer vi til å ha fortsatt, men vi ser også at dagens 15 meters båter i fremtiden vil strekke seg til 18 og 20 meter, og kanskje også over 24 meter for de største båtene, sier Bente Ulseth.

«Fosnasund». Foto: Salthammer Båtbyggeri.