Aas Mek. bygger ny brønnbåt for Sølvtrans

Nyheter
1623

Brønnbåten er verftets egen design av type AAS 1802 ST med en lastekapasitet på 1800 m3 og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.  Nybygget skal leveres i april 2016. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til vårt verft i oktober/november neste år for utrustning, skriver Aas Mek. Verksted i en pressemelding.

Kan bekjempe lus og AGD
Båten er arrangert for transport av levende laks med åpent og lukket system og i tillegg utstyrt med UV system for vannrensing for semilukket transport, der all vann inn eller ut av lasterommene blir filtrert og desinfisert ved hjelp av UV behandling.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet før UV behandling, utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved hjelp av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sorteringsmaskin o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 69,86 m, Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,90 m.

1800 kubikkmeter
Lasteromsvolumet er på 1800 m3 som gir en kapasitet på føring av 270 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for ti personer.

Dette er det 12. nybygget Aas skal levere til Sølvtrans AS. Sølvtrans er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet i Skottland, Shetland, Chile, Australia i tillegg til Norge.

«Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans A/S som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger. Vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år», skriver Aas Mek. i pressemeldingen.

Kontrakten bidrar til at verftet er sikret full aktivitet til mai 2016.