«Å gi nye råstoffprodusenter så mye spalteplass vil slå tilbake i det lange løp»

Lakseoppdretterne bør støtte reelle alternativer.

11. mars skrev jeg et et leserinnlegg i SalmonBusiness om emnet alternative proteinkilder som råstoff i oppdrettsfôret og spesielt fokus på tilfelle av insekter.

Hvorfor betyr alt dette, og hva er den store saken?

Å erstatte fiskemelet fra tradisjonelt fôr er ekstremt viktig for å få langsiktige bærekraftige fôrløsninger på plass. Men det må gjøres på en fornuftig måte. Dessverre er det som virkelig skjer at oppdretterne tar inn disse alternative ingrediensene som press fra dagligvarekjedene, da det er veldig synlig når det gjelder insekter.

Grønnvasking. Markedsføringen skjer av de store produsentene av alternative proteiner, og oppdrettsnæringen er ikke bekymret for den langsiktige effekten av denne trenden. Ved å gi disse nye råvareprodusentene så mye spalteplass og lys, vil det slå tilbake i det lange løp. Dette fordi sluttforbrukeren blir blind for denne nye fortellingen, at alt det den tradisjonelle fôrbransjen gjør er iboende dårlig og dette må endres.

Sunny Z. Akhter

Forbindelsen mellom sluttkunden og oppdretteren må endres, ellers vil historien om bærekraftig og sunn mat bli fullstendig overtatt av disse nybegynnerne i «grønnvasking.»

Tradisjonelle fôringredienser utgjør en betydelig stor del av oppdrettsfôret i dag, men fokuset har nettopp blitt å inkludere en liten prosentandel av disse nye råvarene uten noen solid garanti for fremtidige forsyninger og kostnader.

Stråler av håp. For noen dager siden kunngjorde Salmon Group at de vil bruke gresshopper til laksefôr. Dette er en mildt sagt interessant utvikling, siden det er en lokal løsning. Men når jeg har «skin in the game», kan jeg med trygghet si at denne løsningen ikke er langsiktig.

Vi må komme ut av kosmetiske løsninger på kort sikt og tenke mer på fremtiden for disse ingrediensene. Det høye kitinnivået hos gresshopper gjør dem ikke til en god kandidat av alternative proteiningredienser. Kostnadene blir for høye. Grupperingene bør støtte reelle alternativer.

Den logiske måten. Etter min oppfatning er biprodukter fra fisk nøkkelen, siden de kan hentes lokalt og har gode ernæringsprofiler. Enkelcelleproteiner, mikroalger og plantebaserte prosesserte ingredienser er også fremtiden. Alger er en skjult skatt.

Det er veldig viktig å gjøre de tingene som er langvarige. Vi trenger ikke kosmetiske kortsiktige effekter for å synke ned i markedsføringskampanjen som er lansert av spillere som har lite å tape. Innsatsen er mye høyere her og varer lenge.