887 innsidere handler Mowi-aksjer for 23,9 millioner kroner

Nyheter
1143

Signaliserer fremtidstro på eget selskap.

Styret i Mowi har gitt tilbud til alle faste ansatte i selskapets norske, skotske og canadiske datterselskaper med muligheten til å kjøpe aksjer i eget selskap til en rabattert kurs. Tilbud er basert på gjennomsnittlig kjøpskurs tirsdag 10. desember, på 230,0521 kroner per aksje.

Aksjetilbudene er gitt basert på tre forskjellige alternativer – på henholdsvis 33, 66 og 131 Mowi-aksjer, skriver Mowi i en børsmelding tirsdag kveld.

Ved utløpet av tegningsperioden har selskapet mottatt aksepter fra 887 ansatte på totalt 103.791 aksjer.

Med dette som bakteppe har Mowi kjøpt det tilsvarende antall aksjer i markedet.

Primærinnsiderne som har tegnet seg for aksjer er de følgende: