883.969 tonn laks i sjøen ved månedsskiftet

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av oktober var 883.969 tonn sammenlignet med 867.719 tonn samme måned året før. Det tilsvarer en oppgang på 1,9 prosent på årsbasis.

2023-generasjonen var på 356.125 tonn ved utgangen av oktober, sammenlignet med 353.386 tonn for 2022-generasjonen samme måned året før ifølge dagsferske tall fra Fiskeridirektoratet.

2022-generasjonen var på 522.917 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 514.011 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før, mens tidligere utsett var 4.927 tonn ved utgangen av oktober 2023, mot 322 tonn ved utgangen av august foregående år.

Snittvekten for generasjonene 2023, 2022 og tidligere utsett var henholdsvis 1,090, 3,668 og 3,089 kilo. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,100, 3,588 og 0,988 kilo.