857.500 tonn laks i norske merder ved årsskiftet

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av desember var rundt 857.500 tonn sammenlignet med 846.500 tonn samme måned året før.

Det tilsvarer en oppgang på 1,3 prosent på årsbasis. Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat mandag.

2023-generasjonen var på om lag 494.800 tonn ved utgangen av desember, sammenlignet med 504.000 tonn for 2022-generasjonen samme måned året før.

Les også: Fôrsalget stupte i desember

2022-generasjonen var på 359.200 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 341.900 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før, mens tidligere utsett var 3.300 tonn ved utgangen av desember 2023, mot 300 tonn ved utgangen av desember foregående år.

Snittvekten for generasjonene 2023 og 2022 var henholdsvis 1,305, 4,066 kilo. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,371 og 4,118 kilo.